Trafik och resor

Trafik och gator

Gul bil som har stannat vid ett övergångsställe
Trafik och gator i Karlstad

Här hittar du information om det mesta som rör trafik och gator i Karlstads kommun, som parkering, vägarbeten, cykelvägar och belysning. Om du upptäckt något fel eller skada på en gata eller väg så kan du felanmäla det hos oss. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor. 

Här kan du anmäla fel eller skada på en gata eller väg

Uppdaterad den