Trafik och gator

Välkommen till cykelstaden Karlstad

Cyklar

Karlstad är en platt och cykelvänlig stad där det mesta ligger mindre än fem kilometer från Stora torget. Det finns ett stort nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra. Totalt finns i hela kommunen omkring 25 mil cykelvägar. Karlstad är beläget i ett älvdelta med mycket vatten och flera av våra cykelvägar ligger naturskönt längs Klarälvens förgreningar.

Att cykla är ett utmärkt sätt att ta sig runt i stan, för den som bor i eller besöker Karlstad. Cykel är ett hållbart transportmedel. När en större andel resor görs med cykel främjas både miljön, klimatet och folkhälsan. Det bidrar dessutom till ett Karlstad med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Vi vill att cyklandet ska öka i Karlstad. Vi arbetar hela tiden med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid!

Vi växlar upp

Varje år håller Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Trafikverket en konferens för att diskutera cykelfrågor. Cykelkonferensen hölls i Karlstad 2015 med Karlstads kommun som medarrangör. Här bildades också nätverket Svenska Cykelstäder, där Karlstad och andra ledande svenska cykelkommuner samverkar för att öka vardagscyklandet.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer rankar kommuner utifrån hur mycket de satsar på cykeln. Karlstad hamnade 2018 på delad förstaplats som bästa mellanstora cykelkommun i Sverige.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den