Cykling och cykelvägar

Cykelrådet månar om cykling i Karlstad

Cykelrådet i Karlstad hjälper till att göra en bra cykelstad ännu bättre. Rådet utbyter erfarenheter, diskuterar idéer, samlar kunskap och sprider information om och kring cyklande i Karlstad.

Cykelrådet består av tjänstepersoner från kommunen, organisationer, företag, föreningar och privatpersoner som på något sätt berör och arbetar med cykelfrågor. Drygt 30 personer träffas ett par gånger per år.

Rådet har fungerat som remissinstans för nya cykelkartor och lämnat synpunkter om förbättrade cykelvillkor till förslaget om ny översiktsplan. Synpunkter på underhåll och planering av cykelvägar samt deltagande i olika cykelarrangemang är ytterligare exempel på vad cykelrådet bidrar med.

Är du intresserad av att vara med i Cykelrådet?

Kontakta Mikael Haster via Kontaktcenter.

Uppdaterad den