Cykling och cykelvägar

Gå och cykla till skolan

Fem leende barn cyklar längs en grön häck.
Barn vill ofta cykla till skolan om de får välja.

Under september månad anordnar Karlstads kommun en utmaning för alla barn i förskoleklass upp till årskurs 6 som vi kallar "Gå och cykla till skolan". I utmaningen uppmuntrar vi alla elever att samla poäng genom att inte åka bil till skolan.

Allt som krävs för att delta i utmaningen är att eleven inte kommer till skolan med bil. Det går att delta som klass och individuellt.

Delta individuellt

Barnet deltar genom att gå, cykla eller resa kollektivt till skolan så mycket som möjligt under september månad. Varje resa till och från skolan där hållbara färdmedel används ger 1 poäng. Max 2 poäng per skoldag. Fyll i poängkortet löpande eller i efterhand. Det går bra att delta individuellt även om barnet deltar i klasstävlingen. Poängkort finns att hämta hos Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad från eftermiddag 15 september.

Poängkort

Delta som klass

Lärare som vill genomföra utmaningen gemensamt i klassen kan annvända denna klassplansch för att räkna poäng. För att underlätta hanteringen kan varje elev bara få en poäng per dag. Eleverna får själva välja om de räknar resan till eller från skolan. Lärarens ansvarar för att rapportera in klassens resultat. 

Klassplansch 

Rapportera in ert resultat senast 15 oktober

När kampanjen är slut ska alla deltagare skicka in sitt resultat digitalt i ett formulär på den här sidan. Formulär för både klass- och individuella utmaningen kommer att finnas tillgängligt mellan 1-15 oktober.

Vilka kan delta?

Aktiviteten vänder sig till elever i årskurs F-6. Några utvalda skolor har fått brev direkt hem men alla barn i dessa årskurser i Karlstads kommun är välkomna att delta.

Ingen föranmälan krävs

Varken skolklasser eller barn som tävlar själva behöver anmäla sig i förväg. 

Vilka färdmedel är godkända?

Sätt att ta sig till skolan som ger poäng är att gå, cykla, åka kollektivtrafik eller kommunens ordnade skolskjuts. Även skateboard, kickboard och inlines räknas.

Vad kan man vinna?

I den individuella tävlingen

Alla som samlar ihop minst 20 poäng är med i en utlottning av cykellampor och reflex. Alla som samlar ihop minst 30 poäng är med i utlottning av ett presentkort på 3000 kr på Solsta cykel och presentkort till Sundstabadet som räcker till två barn och två vuxna.

I klasstävlingen

Alla klasser som samlar ihop minst 10 poäng i medelpoäng (total poäng delat på antalet elever i klassen) är med i en utlottning av tårta och ett besök av Fritidsbanken.

När är utmaningen?

Gå och cykla till skolan utmaningen genomförs 1 – 30 september 2021.

Regler för utmaningen

  • Elever som cyklar måste använda cykelhjälm.
  • Resultatet måste redovisas senast 15 oktober 2021.
  • Elever som missat en skoldag på grund av sjukdom kan samla in poäng för denna dag genom att cykla vid ett annat tillfälle.
  • Det går bra att delta individuellt även om hela klassen deltar som grupp.

Om utmaningen

"Gå och cykla till skolan"-utmaningen arrangeras av Karlstads kommun och projektet Min skolväg. Inom projektet Min skolväg genomför vi även fysiska åtgärder för att barn ska kunna gå och cykla till skolan. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig för utmaningen, Mikael Haster, miljöhandläggare på miljöförvaltningen via e-post: mikael.haster@karlstad.se,

Uppdaterad den