Cykling och cykelvägar

Gå och cykla till skolan

Fem leende barn cyklar längs en grön häck.
Barn vill ofta cykla till skolan om de får välja.

Under september månad anordnar Karlstads kommun en utmaning för alla barn i förskoleklass upp till årskurs 6 som vi kallar "Gå och cykla till skolan". I utmaningen uppmuntrar vi alla elever att samla poäng genom att inte åka bil till skolan.

Delta individuellt

Barnet deltar genom att gå, cykla eller resa kollektivt till skolan så mycket som möjligt under september månad. Varje resa till och från skolan där hållbara färdmedel används ger 1 poäng. Max 2 poäng per skoldag. Fyll i poängkortet löpande eller i efterhand. Det går bra att delta individuellt även om barnet deltar i klasstävlingen. 

Tips: Är bil till skolan enda alternativet men ni vill ändå delta i utmaningen? Parkera bilen på lämplig plats en bit från skolan och gå sista biten.

 Poängkort 2022.pdf

Delta som klass

Lärare som vill genomföra utmaningen gemensamt i klassen kan använda denna klassplansch för att räkna poäng. För att underlätta hanteringen kan varje elev bara få en poäng per dag. Eleverna får själva välja om de räknar resan till eller från skolan. Lärarens ansvarar för att rapportera in klassens resultat. 

Klassplansch 2022.pdf

Vilka färdmedel är godkända?

Sätt att ta sig till skolan som ger poäng är att gå, cykla, åka kollektivtrafik eller kommunens ordnade skolskjuts. Även skateboard, kickboard och inlines räknas. Är bil till skolan enda alternativet men ni vill ändå delta i utmaningen? Parkera bilen på lämplig plats en bit från skolan och gå sista biten.

Vad kan man vinna?

I den individuella tävlingen

Alla som samlar ihop minst 20 poäng är med i en utlottning av cykellampor och reflex. Alla som samlar ihop minst 30 poäng är med i utlottning av ett presentkort på 3 000 kr på Solsta cykel och presentkort till Sundstabadet som räcker till två barn och två vuxna.

I klasstävlingen

Alla klasser som samlar ihop minst 10 poäng i medelpoäng (total poäng delat på antalet elever i klassen) är med i en utlottning på 2 000 kr till klasskassan.

När är utmaningen?

Gå och cykla till skolan utmaningen genomförs 1 – 30 september 2022.

Regler för utmaningen

  • Elever som cyklar måste använda cykelhjälm.
  • Resultatet måste redovisas senast 15 oktober 2022.
  • Elever som missat en skoldag på grund av sjukdom kan samla in poäng för denna dag genom att cykla vid ett annat tillfälle.
  • Det går bra att delta individuellt även om hela klassen deltar som grupp.

Rapportera in resultatet

I slutet av september publicerar vi en länk på den här webbsidan där man ska rapportera in sitt resultat/sina poäng. För att delta i utlottningen så måste poängen skickas in senast 15 oktober 2022.

Rapportera in resultat individuellt:

Länk till formulär för individuellt deltagande som fylls i av vårdnadshavare: Formulär för individuella utmaningen

Rapportera in resultat för klassutmaningen:

Länk till formulär för klassutmaningen som fylls i av lärare: Formulär för klassutmaning

 

Om utmaningen

"Gå och cykla till skolan"-utmaningen arrangeras av Karlstads kommun och projektet Min skolväg. Inom projektet Min skolväg genomför vi även fysiska åtgärder för att barn ska kunna gå och cykla till skolan. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig för utmaningen, Mikael Haster, miljösamordnare på miljöförvaltningen via e-post: mikael.haster@karlstad.se,

Uppdaterad den