Projektet Vintertrampare

Cykelvägar under vintern

Traktor med stor sopborste på cykelbana.
Några prioriterade gång- och cykelvägar snöröjs först av allt.

Karlstads kommun prioriterar att snöröja och halkbekämpa de stora gång- och cykelvägarna som leder in till centrum framför bilen. Här förklarar vi mer om hur vi tänker när det gäller snö och halka för cyklister.

Olika metoder att halkbekämpa beroende på plats

I Karlstads kommun använder vi saltlake och grus för att halkbekämpa. Busslinjenätet och prioriterade cykelstråk saltar vi med saltlake för att minska halkan medan övriga gator, gång- och cykelvägar täcks med grus. Vid riktigt svåra väderleksförhållanden kan vi använda salt på hela gång- och cykelvägnätet.

Gång- och cykelvägar med högsta prioritet

I kartan nedan ser du de gång- och cykelvägar där vi sätter in halkbekämpning först, innan vi gör det på övriga gator och vägar. Snö- och halkbekämpning på dessa stråk börjar redan vid 2 centimeter snö. Övriga gång- och cykelbanor börjar snöröjas vid 4 centimeter snö. Bostadsområden snöröjs efter 8 centimeter.

Sopsaltning

Sopsaltning innebär att en maskin först sopar bort snö och sedan sprider ut en saltlake som får resterande snö och is att smälta. Karlstads kommun har tagit fram en egen saltblandning som gjort sopsaltningen både effektivare och miljövänligare.

Läs mer om snö- och halkbekämpning.

Deltagare får direktkontakt med snöröjningsansvariga

Som en del i utmaningen Vintertrampare får alla deltagare tillgång till en Facebookgrupp där även kommunens ansvariga för vinterväghållning deltar. På det viset kan ni ställa frågor och vara med och påverka kommunens snöröjning och halkbekämpning. 

Uppdaterad den