Parkering

Parkering av fordon med nyttoparkeringskort

Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Karlstads kommun kan du köpa ett nyttoparkeringskort för ditt fordon.

Du kan få tillstånd för nyttoparkering om du transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser. Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för att arbetet ska kunna utföras.

Giltighet

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan.

Tillståndet gäller:

Gäller för parkering upp till 2 timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Karlstad kommun:

  • På gator som är skyltade med parkeringsförbud
  • På parkeringsplatser där parkering under kortare tid än 2 timmar är tillåten
  • På avgiftsbelagda parkeringsplatser, utan att betala avgift

Tillståndet gäller INTE:

  • På gator där det är förbjudet att stanna och parkera
  • På vändplatser
  • På tomtmark där fastighetsägaren reglerar parkeringen, se skyltar.
  • På parkeringsplatser reserverade för ett visst fordonslag, viss trafikantgrupp, ändamålsplatser och busshållplatser.

Avgift

Nyttoparkeringstillståndet kostar 2 400kr/kalenderår eller 240kr/månad och fordon, exklusive moms. Avgiften faktureras.

Ansökan

Ansök om nyttoparkeringskort via vår e-tjänst eller genom att fylla i vår blankett.

Via vår e-tjänst kan du ansöka om nyttoparkeringstilstånd

Här kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd via pappersblankett

Om du ansöker via pappersblankett så skickar du din ansökan till:
Teknik- och fastighetsförvaltningen

651 84 Karlstad

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 00 00.

Uppdaterad den