Parkering

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett läkarintyg och ett fotografi.

Giltighet

Parkeringstillståndets giltighet baseras på läkarintygets giltighet, dock högst 5 år. Det är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Tillståndet gäller i hela landet, även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (4 juni 1998). Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Platser där tillståndet gäller:

 • På parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Platser där tillståndet INTE gäller:

 • På huvudled.
 • I parkeringshus om inte ägaren har medgivit det.
 • På privat mark om inte markägaren har medgivit det.
 • Där det är förbud att stanna.
 • Platser för vissa ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.
 • Reserverade parkeringsplatser.
 • På busshållplats.
 • På gångfartsområde är parkering tillåten endast på särskild anordnad p-plats.
 • På anvisad plats för visst slag av fordon (till exempel buss).

Tillåten parkeringstid:

 • Högst 3 timmar där parkeringsförbud råder.
 • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • Högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar.
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla.

Avgift

Parkeringstillståndet kostar inget och i alla kommuner i Värmland har avgiftsbefrielse medgetts. Det innebär att avgift inte behöver betalas så länge parkeringstillståndet ligger synligt i fordonets framruta.

Parkeringsplatser

I vår webbkarta kan du se var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade. Här kan du också se var våra parkeringsområden och parkeringshus ligger.

Kika i vår parkeringskarta här

Förlorat tillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 00 00.

Ansökan

Du kan ansöka om parkeringstillståndet direkt via e-tjänst (kräver e-legitimation) eller genom att fylla i vår blankett.

I vår e-tjänst kan du ansöka om parkeringstilstånd för rörelsehindrad

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via pappersblankett

Om du ansöker via pappersblankett så skickar du din ansökan till:
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den