Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Parkering

Lediga parkeringsplatser

I Karlstad har vi ett parkeringsledningssystem och det hjälper dig att hitta en parkeringsplats snabbt. Tolv anläggningar i centrum anslutna. Nedan kan du se vilka parkeringsanläggningar som är anslutna och var det finns lediga platser.

Här kan du klicka för att komma till kartan i ett större format.

App för att se lediga parkeringsplatser

Webbkartan finns även i appen Mitt Karlstad. I appen SwappAccess hittar du lediga platser, öppettider och timtaxa vid de olika parkeringsplatserna. I appen kan du även se om parkeringsplatser för rörelsehindrade och laddplatser för ellbil är lediga. Appen har en betallösning med login-funktion som inte gäller för Karlstad. 

Skyltar hänvisar dig till ledig plats

På skyltarna kan du se hur många lediga platser det finns. Placeringen av skyltarna är från Karl IX bro i väster till Hagainfarten på Hagaleden i öster. Norrifrån är första skylten på centrumsidan av Tingvallabron och söderifrån finns en skylt vid Brygguddsrondellen, Tullhusgatan. Det sitter även skyltar vid respektive parkeringsanläggning. 

Hur funkar parkeringsledningssystemet?

Slingor finns nedlagda i marken vid in- och utfart som känner av om en bil åker in eller ut, informationen skickas till parkeringsledningssystemet som visar information om lediga plaster på skyltarna.

Ett samarbete

Parkeringsledningssystemet är ett samarbete mellan flera olika parter:

  • Karlstads Parkerings AB
  • Åhléns, Lundbergs fastigheter
  • Duvanhuset, Gallerian Karlstads centrum.
  • Duvslaget, Jernhusen Stationer
  • MittiCity fastigheter
  • Bryggudden Parkering AB
  • Karlstads bostads AB

Uppdaterad den