Trafik och gator

Statlig, kommunal eller enskild väg?

I Karlstads kommun har vi 24 mil gång- och cykelvägar, 44 mil bilvägar och 42 mil enskilda vägar som vi ansvarar för. Utöver finns det även många vägar som staten via Trafikverket sköter. Här kan du se vem som ansvarar för vilka vägar och vad det innebär att bo vid en enskild väg.

I kartan längst ner på sidan så kan du se vilka vägar som är statliga, de är rödmarkerade. Alla övriga gator och vägar, som inte är utmärkta med någon särskild färg, är antingen kommunala eller privata/enskilda och sköts i regel av kommunen. 

Allmänna vägar ägs antingen av kommunen eller staten. Enskilda vägar ägs av en så kallad väghållare, det kan vara en samfällighet av boende, flera markägare eller en förening.

Ifall du vill se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda så kan du gå in på trafikverkets sida och den nationella vägdatabasen. Gå in på länken nedan och i kartan under "dataslag på karta" väljer du "administrativa vägdata". I kategorin under väljer du "Väghållare".   

Här kommer du till den nationella vägdatabasen

Väghållarens ansvar

Väghållaren är juridiskt ansvarig för sin enskilda väg. Det betyder att du ansvarar för underhåll i form av till exempel snöröjning, barmarksunderhåll, dammbindning, röjning och slåtter. Väghållaren ansvarar också för att den informationen som Trafikverket har om vägen är uppdaterad, till exempel antalet boende längs vägen och trafikbelastningen. Utöver det ansvarar väghållaren för att de som ingår i samfälligheten eller som bor längs vägen är informerade om vad som gäller.

Skötsel och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag

Om väghållaren av en enskild väg med statsbidrag inte själv vill sköta driften och underhållet av vägen kan Karlstads kommun gå in som entreprenör. Det innebär att kommunen och väghållaren skriver ett avtal och att kommunen får uppdraget och statsbidraget från Trafikverket. Trafikverket betalar ut statsbidrag till väghållaren för en enskild väg om vägen är öppen för allmän trafik. Det gör Trafikverket för att vägen ska underhållas och ha ett sådant skick att det går att åka på den. Karlstads kommun har hand om skötseln för cirka 125 enskilda vägar med statsbidrag, med sträcka på nästan 430 kilometer. En förutsättning för att kommunen ska kunna sköta den enskilda vägen är att den uppfyller kraven för statsbidrag. 

Enskilda vägar utan statsbidrag

Om vägsamfälligheten inte får något bidrag från staten eller kommunen för drift och underhåll så har de heller ingen skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik. Väghållaren ansvarar själv för skötsel och underhåll.

Bor du vid en enskild väg?

Om du bor vid en enskild väg och undrar lite mer om vad det innebär så kan du läsa på Trafikverkets sida. Du kan också kika i vår folder som vi skickar ut till de som bor vid en enskild väg.

På trafikverkets webbplats kan du få mer information om enskild väg och statsbidrag

Karlstad kommuns folder till dig som bor vid enskild väg

Uppdaterad den