Trafikregler och säkerhet

Trafikregler för gående och cyklister

En cyklist som cyklar på en racercykel i snabb fart en mulen dag.
Cyklist

När du går och cyklar på vår gator är det bra att känna till en del av våra vanliga vägmärken och vad de betyder. Här har vi listat några regler som gäller för dig som går och cyklar och även länkat till Transportstyrelsen där du kan läsa om fler regler.

Tänk på att din cykel måste alltid vara utrustad med broms och ringklocka. Reflexer och belysning krävs när det är mörkt. Cykla på höger sida i färdriktningen och ge handsignal innan du svänger. Var uppmärksam, sök ögonkontakt och visa hänsyn till dina medtrafikanter. Din cykel är ett fordon, så följ trafikregler och vägmärken.

Om du kör elsparkcykel gäller samma regler som för cykel.
Här kan du läsa mer om elsparkcykel.

Du går på vänster sida i färdriktningen på vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana. Tänk på att du ska visa hänsyn och vara uppmärksam på din omgivning. På en uppdelad gång och cykelbana går du på den sidan som är till för gående, vilket är markerat på marken.

Vägmärken för olika typer av gång- och cykelbanor

Gemensam gång- och cykelbana. Cykla på höger sida i färdriktningen. Gå på vänster sida i färdriktningen.

 

Uppdelad gång- och cykelbana. Cykla på cykelbanan, på höger sida i färdriktningen.

Cykelbana. Cykla på höger sida i färdriktningen.

Gångbana. Till och med det år du fyller 8 får du cykla här. Är du äldre än 8 år så ska du leda din cykel. Reglerna för gångbana gäller även trottoarer utan detta vägmärke. Karlstad har inga egna regler för hur man ska gå på en gångbana. Det är trafikförordningen som gäller och är likadant i hela Sverige. Eftersom det inte är reglerat så får det sunda förnuftet råda. Tänk på att visa hänsyn och vara uppmärksam på din omgivning.

Vägmärken för gator med särskilda regler

Gångfartsområde. Cyklar och motorfordon får inte köra fortare än gångfart och har väjningsplikt mot gående.

Gågata. Cykling tillåten i gångfart.

Bussgata eller bussfil. Cykling är tillåten om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen och det saknas tilläggstavla som förbjuder cykeltrafik.

Tillåtna på cykelbana

  • Cykel med elassistans som förstärker trampningen upp till 25 km/tim
  • Moped klass II med maxhastighet 25 km/tim
  • Elsparkcykel, elrullstol, elscooter eller annat elfordon utan trampor, med maxhastighet 20 km/tim

Läs mer om cykelregler för dig som cyklar på Transportstyrelsen

Läs mer om vilka regler som gäller för gående på Transportstyrelsen

Läs mer i våra frågor och svar om att cykla och gå

Uppdaterad den