Trafikregler och säkerhet

Gångfartsområde i centrala Karlstad

Trafikskylt som visar lekande barn och uppmanar till trafiksänkning
Trafikskylt "här finns lekande barn"

I centrala Karlstad har vi infört gångfartsområde på några platser. Inom ett gångfartsområde är det meningen att alla trafikanter ska samsas. Syftet med ett gångfartsområde är att öka säkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter. Det innebär att du som fordonsförare har väjningsskyldighet mot gående och får köra i högst gånghastighet.

Skylten visar var gångfart gäller

På Älvgatan vid Almentorget och på Museigatan vid Stadshotellet är det gångfartsområde. Där finns skyltar som den på bilden längst upp. Skylten är ett så kallat anvisningsmärke som talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.  

Där skylten som visar gångfartsområde sitter får du inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Dessa bestämmelser finns i Trafikförordning (1998:1276) 

Polisen ansvarar för att bestämmelsen efterlevs och kan bötfälla dem som kör för fort.

 

Uppdaterad den