Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man som krattar ut varm asfalt
Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten 2021.

Asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.  

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt. 

Beläggningar slitlager 2021 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Karlstad

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Bryggudden Pråmvägen - mellan Karlbergsgatan och Stapelgatan

 
Edsgatan Edsgatevägen - norr om kolonivägen

Gryningsvägen

 
Färjestad Allmogegatan - Bondegatan

Sidvallsgatan

Örngatan - mellan Skördegatan och Blönduosgatan

Fäbodgatan - Hårdvallsgatan - Sätergatan

Dammgatan - Ågatan - Skiftesgatan

Arbete påbörjat.

Asfaltering bekräknas påbörjas v. 23

Gruvlyckan Spårgatan + del av Traktorgatan

 
Hagalund Konvaljegatan - Hästhovsgatan - Gullrisgatan

 
Henstad Persmässvägen - Mikelsmässvägen - Kyndelsmässvägen

Olsmässvägen

Mattsmässvägen - Larsmässvägen

 
Herrhagen Herrhagsgatan - mellan Vasagatan - Filaregatan  och Tegnérsgatan - Kanikenäsgatan

Smedjegatan - Kanikenäsgatan

Tegnérsgatan

Sundbergsgatan - Mellqvistgatan  och del av  Fahlgrensgatan

Fryxellsgatan och Vasagatan - mellan Karlagatan och Långgatan

Stagnellsgatan

Förarbete med start v 16.

Parkeringar stängs av pga fräsnig torsdag v. 17 och asfaltering v.18-19.
Hultsberg

Akkas väg - mellan Körkarlsvägen och gång-och cykelvägen

 
Ilanda Ilandavägen - från Fjärrviksvägen till Betongvägen

 
Kalvholmen Axel Johnsons väg - Kalvholmsgatan

Gerholmsgatan - mellan Kalvholmsgatan och Brikettgatan

Pelletsgatan

Arbete påbörjat.

Fräsning 11 maj.

Asfaltering beräknas påbörjas v 21-22

Kanikenäset Kanikenäset

Asfaltering v. 17
Kronoparken Flöjtgatan

 
Marieberg Kvarnbergsgatan - mellan Treffenbergsvägen och Hööksgatan

 
Norrstrand Vävaregatan och Norrstrandsgatan 21 A-D

Fogdegatan - mellan Norrstrandsgatan och Skolvägen

Lagmansgatan - ramp till Örsholmsleden

 
Romstad

Romstadsvägen  -  delen mot Skoghallsvägen + delen mot Våxnäsgatan

 
Sommaro Sommarrovägen + del av Oldevigsgatan - mellan Oldevigsgatan och vändplanen

Lyckebovägen

 
Stodene Fruktvägen - mellan Centrumvägen och Krikonvägen

Stodenevägen

Björkrotsvägen - Envägen - Tallrotsvägen - Pilrotsvägen  - Ekrotsvägen - del av Viderotsvägen

 
Sundsta Brogatan - mellan Tingvallabron - Wibeligatan - Brunnsgatan  
Tingvallastaden Herrgårdsgatan - mellan Museigatan och Västra Torggatan

Södra kyrkogatan
Grevgatan
Fredsgatan
Östra kyrkogatan
 

Beläggningar slitlager 2021 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Ytterområde

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Alster

Vammelsvägen - Gransusliden

Stampvägen

Toppstavägen - Nackabyliden

Asfalt v 16-17
Edsvalla

Hasselvägen
Bryngelrudsvägen
Movägen
Dynvägen
Mörnersbergsvägen
Lillgårdsvägen
Änglidsvägen
Susenskackvägen
Axel Danelssons väg

 
Vålberg

Söderängsgatan

Asfaltering v. 18
Väse Karlsvallagatan
Guståsgatan - mellan Storgatanoch 150 m österut + öster om Lundagatan

Ringgatan - mellan Storgatan och Guståsgatan

Mellangatan - mellan Guståsgatan och Blästergatan

Skolagatan
Blästergatan
Citygatan - Tvärgatan - Torngatan

Storgatan - delen från nr. 64 och söderut

Asfaltering v. 15-16

Beläggning gång- och cykelvägar 2021 (preliminär planering, ändringar kan förekomma) 

Gång- och cykelvägar

Område/ gata

Förarbetet, asfaltering och efterarbete

Alster   Asfalt v. 15
Gustavsberg    
Haga    
Kvarnberget   Förarbete och asfaltering v. 19-23
Lamberget   Förarbete och asfalt med start v 15
Asfaltering v. 19-9
Molkom    
Orrholmen   Förarbete och asfaltering v. 19-23
Skogsbrynsvägen    
Tormestad     
Våxnäs    Förarbete och asfaltering v. 19-23
Väse     

Uppdaterad den