Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man som krattar ut varm asfalt
Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten 2020.

Asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.  

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt. 

Beläggningar slitlager 2020 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Karlstad

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Bellevue
Kartberget
Dingelsundet

Skoghallsvägen (från Ullebergsleden till kommungränsen Hammarö)

Fräsning och asfaltering v. 24-25.

Beläggningsarbetena beräknas pågå 8-17 juni. Det finns risk för köbildning. Trafiken leds av trafikvakter och lots. 

Fräsningen utförs 8-9 juni.Stödkantsläggning v. 25. 

Gruvlyckan


Bussgatan (mellan Gruvgången och Gräsdalen)

v. 18-20


Gräsdalen

Axgatan
Frögatan

 

Förarbeten och grävningar v 39-40.

Asfaltering slutet v 40 + början v 41.

Efterarbeten och städ v 41-42.

P-förbud från mitten denna vecka fram till v 42 på gatorna. 

Gustavsberg

Östra Gustavsbergsvägen - Jättens väg - Vittrans väg - del av Huldrans väg

Förarbeten v. 20-22

Fräsning v. 22

Asfaltering v.

22-23

Efterarbeten v. 23-24

Trottoarer och anslutningar från v. 24 fram till 8/7

Haga

Östra Kanalgatan (från Karlagatan till Nygatan)

Fräsning 6/5 kl. 18.00-23.00

Rensning efter fräsning 13-14/5

Asfaltering kvällen 14/5

Målningsarbeten 15/5 (avstängt t.o.m mitt på dagen).

Hagalund

Konvaljegatan + Hästhovsgatan + Gullrisgatan + Krokusgatan (närmast E18)

 

Hyvling + grävning körbana v 40-41.

Asfaltering v 41-42.

Uppgrusning av vingar v 42-43 + asfaltering av vingar v 43-44.

HerrhagenKarlagatan - Gjuteribacken

Långgatan

Geijersgatan (mellan Långgatan och Herrhagsgatan)

Herrhagsgatan (mellan Vasagatan och Filaregatan)

John Ericssonsgatan

Verkstadsgatan

Filaregatan

Långgatan förarbeten v. 28, mån v. 32 asfaltering.

Asfaltering Geijersgatan (mellan Långgatan och John Ericssons gata) görs  v. 32-33. Fräsning Geijersgatan (mellan Långgatan och Herrhagsgatan) v.33, asfaltering v. 34.

Herrhagsgatan (mellan Vasagatan och Filaregatan) flyttas fram till 2021

John Ericssonsgatan fräsning v. 33, asfaltering v. 34.

Klart 8/7 (Verkstadsgatan och Filaregatan)

Bergslagsgatan (vattenpöl), preliminärt oktober.

Sundbergsgatan, trottoar, preliminärt oktober.

Hultsberg

Fräslåda BHPL Kavaljersg

Oktober

Kronoparken


Skaldens gata (mellan Anna Leks väg och vändplatsen Mjölnartorpet)
Olas väg

9/7 läggs sidoytor (korsningar). Stödkanter läggs i augusti.


Kvarnberget

Delar av gatorna
Ölmegatan - Gelinsgatan - Älvdalsgatan - Gillbergsgatan

(Ölmeg från Hööksg till Kvarnbergsskolan + Gelinsg + Älvdalsg från Gelinsg till Gillbergsg + Gillbergsg från Älvdalsg till Jösseg)

Förarbeten och grävningar v 39-41.

Fräsning v 39 torsdag-fredag.

Asfaltering gator prel v 42.

P-förbud på gatorna från ikväll mån 21/9 v 39 och fram tom v 42.

Lamberget

Gjuteriggatan - Elverumsgatan
Lambergsgatan - Wallbergsgatan

Lambergsgatan + Wallbergsgatan, oktober.

Marieberg

Busshållplatsen Mariebergsskogen

 

Norrstrand

Långbansgatan
Norrstrandsgatan

Långbansgatan hyvlas och asfalteras under vecka 37-38.

Norrstrandsgatan (söder om Hagaborgsskolan, preliminärt oktober.

Rudsvägen trottoar, preliminärt oktober.

Romstad

Skoghallsvägen (2 st fräslådor)

Oktober

Råtorp, Älvåker

Ringgatan (mellan Norra Fjärstadsgatan och Dyevägen)

Grävningar, fräsningar och hyvlingar v. 22-23

Asfaltering v. 23-24

Sundsta

Sävaregatan + parkeringar

Förarbeten och fräsning i början av v. 32. Asfaltering i slutet av v. 32 och början av v. 33. Stödkanter i mitten av augusti. 

Tingvallastaden


Älvgatan (från Pihlgrensgatan till viadukten

Älvbrinken)

Pihlgrensgatan (mellan Hamngatan och Drottninggatan)

Västra Torggatan (norr om Norra Strandgatan) Karlbergsgatan (mellan Södra Kyrkogatan och Västra Kanalgatan)

Västra Kanalgatan (söder om Kungsgatan)

Älvgatan parkeringsförbud längs med nybyggd gångbana 11/10. Det kan damma en del när kantstenen rengörs. Älvgatan fräsning  måndag-tisdag v. 38. Asfaltering v. 39.

Fräsning och asfaltering på Älvbrinken slutet av vecka 37-38

Pihlgrensgatan asfaltering vecka 37. 

Philgrensgatan stängs med omledning från Hamngatan. Infart till parkeringen Älgen från Drottninggatan, begränsad framkomlighet.

Tormestad

Industrigatan - Faktorigatan

Lantvärnsgatan 7-13 (öster om Torparegatan)

Lantvärnsgatan, oktober.

Viken


Vikengatan

Stinsgatan

Vänersgatan

 Oktober

Våxnäs
Bågegatan (mellan Karmgatan och Säterivägen) Bromsgatan (mellan Bågegatan och Blockgatan)

Karmgatan (mellan Petersbergsgatan och Bågegatan)

Säterivägen (mellan Blockgatan och Bågegatan)

 

Förarbeten och grävningar v 39.

Asfaltering v 39+ början v 40.

 

Efterarbeten och städ v 40-41.

Är och kommer vara p-förbud utanför Airdomen på Bågegatan, del av parkering. Fram till början av nästa vecka (v 40).

ÖrsholmenVästanvindsgatan och Regnvindsgatan (mellan Stormgatan och Regnvindsgatan)

Sunnanvindsgatan

Blekegatan

Lovartsgatan

Avstängd järnvägsöverfart Västanvindsgatan måndag 7/9 från 20.00. Asfaltering 8/9.

Lovartsgatan och Sunnanvindsgatan asfaltering vecka 37.

Beläggningar slitlager 2020 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Ytterområden

 
Område/ gata


Förarbete, asfaltering och efterarbete
Alster Vammelsvägen Oktober
Edsvalla

Askedalsvägen, Enstavägen och Lövåsvägen
Allén, Masugnsvägen,Tackjärnsvägen och Stångjärnsvägen
Sandvägen

Axel Danielssons väg, oktober. 

Spånga

Spångavägen (mellan Björknäsvägen och statlig väghållargränd)
Solskensvägen - Norrskensvägen - Månskensvägen - Lampskensvägen - Lyktskensvägen - Kungsnäsvägen

v. 17-21

Skattkärr


Herrövägen (från Skattkärrsvägen till gränsen för enskild väg)

v.17-20

Skåre


Gravaleden med ramper väster om Skårebron
Storbrovägen

Storbrovägen förarbeten v 38-39. Asfaltering preliminärt bokad till v 41.

Väg Grava kyrka, oktober.

Vålberg
Åkergatan - Vallgatan
Lärkängsvägen
Dalvägen - Lärkängsplan
Herrgårdsallén
Långgatan 

v. 15-19 Väse

Karsvallagatan
Guståsgatan
Ringgatan (mellan Storgatan och Guståsgatan) Mellangatan
Skolgatan
Blästergatan
Hantverksgatan (väg mellan adressnr. 10-12)
Storgatan (mellan Lillängsgatan och Tällegatan)
Tällegatan (mellan Storgatan och vägbom)
Hammargatan - Björkgatan
Citygatan - Tvärgatan - Torngatan
Södra Järnvägsgatan (vändslingan)

Flera gator preliminärt oktober

Beläggning gång- och cykelvägar 2020 (preliminär planering, ändringar kan förekomma) 

Gång- och
cykelvägar
Område/ gata

Förarbete,
asfaltering och
efterarbete


Alster   v. 17-20
Edsvalla     
Färjestad   

Förarbeten fortsätter v. 22-23

Asfaltering klart. Stödkanter 8/7 (gäller även Herrhagsparken och Vasalunden)

KronoparkenVillaområdet
Norra delen (kring Gitarrgatan/ Banjogatan mm.)

v. 17-21

Grusstödkanter v. 22-23

Lamberget    
Norrstrand    
Rud Vid nya förskolan Ruds centrum

Förarbeten fortsätter v. 22-23

Asfaltering v. 23-24  

Råtorp Ringgatan (gång- och cykelväg samt trottoarer) Finjusteringar av gång- och cykelvägar v. 28. Finjusteringar av trottoarer på östra sidan v. 31. Asfaltering av gång- och cykelvägar och trottoarer v. 32
Skåre Öster om Storbrovägen  
Spånga  

v. 17-21

Grusstödkanter v. 22-23

Stockfallet,
Lorensberg
   

Förarbeten v 37-40.

Asfaltering under oktober.

Sundsta  

Förarbeten v. 22-23

Asfaltering, stödkanter och plattor färdigställs v. 28

Tingvallastaden Drottningg utanför gamla fängelst Preliminärt oktober.
Väse   Preliminärt oktober
Örsholmen  

v. 18-21

Grusstödkanter v. 22-23

Uppdaterad den