Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man som krattar ut varm asfalt
Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten 2022.

Asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.  

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt. 

Tider för asfaltering

Områden som inte är tidssatta i listan nedan är fortfarande under planering. Dessa områden uppdateras löpande.

Asfaltering slitlager gator och vägar

Planeringen är preliminär, ändringar kan förekomma.

Karlstad

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Edsgatan

Edsgatevägen - mellan Stormyrsvägen och Sommargatan

Gryningsvägen

Fräsning onsdag-torsdag v. 20

Maj/Juni

Färjestad

Örngatan - mellan Ljunggatan och Slättgatan + del av Skoghemsgatan

Humlegatan

Skyttegatan

 Maj/Juni

Haga Tage Erlandergatan  Klart
Hagalund Hyacintgatan  
Herrhagen

Sveagatan - mellan Långgatan och Parkgatan

Parkgatan

Bergslagsgatan - mellan John Ericssonsgatan och Parkgatan

Värmlandsgatan - mellan John Ericssonsgatan och Parkgatan

Kanikenäsgatan

 Maj

Kronoparken Sommargatan - mellan Gitarrgatan och Valthornsgatan

 April/Maj
Kvarnberget

Älvdalsgatan - mellan Gillbergsgatan och Kvarnbergsgatan

Muraregatan 14 - Kvarnbergsgatan 

Jössegatan - Färnebogatan mellan Vinkelgatan och Ölmegatan + del av Vinkelgatan

Fryksdalsgatan

Mariebergsvägen - mellan Hööksgatan och Fryksdalsgatan

Ölmegatan - mellan Ölmegatan 11 och Nyedsgatan

 
Marieberg

Kvarnbergsgatan - mellan Treffenbergsvägen och Hööksgatan

Kvarnbergsgatan del 2 - mellan Älvdalsgatan och Hööksgatan

Rosenborgsgatan - mellan Älvgatan och rondellen Hööksgatan

Mariebergsvägen - mellan Hööksgatan ochTreffenbergsvägen

Treffenbergsvägen - mellan Mariebergsvägen och Långövägen

Lillgatan

Tingbergsgatan

 
Norrstrand

Norrstrandsgatan 21 A-D

Ulvsbygatan - mellan Norra Allén och Norrstrandsgatan

Nolbygatan - mellan Rudsvägen och Norrstrandsgatan

Svarvaregatan - från ny asfaltskarv t.o.m. vändplan

Vävaregatan (östra delen)

 Aug

 

 

 

 

 

 

 

2023

Romstad

Solviksgatan - Slåttergatan

Norra Karlsgrundsgatan - Södra Karlgrundsgatan - Västra Karlgrundsgatan

Älvviksgatan - Bernstadsgatan

Norra Karlsholmsgatan - Södra Karlsholmsgatan

Blomstergatan - Blomstigen 

Fagerängsgatan

Västerstrandsgatan

Marielundsgatan - Änggatan - Lindgatan

Lilla Söderängsgatan - Stora Söderängsgatan och del av Irisgatan  

Skagerviksgatan

Dalagatan

Romstads parkgata -Bogårdsgatan - Magdebogatan

 Aug/Sept
Rud

Mossgatan - mellan Mossgatan 3 och Östra infarten

 
Råtorp

Dyevägen  - mellan Ringgatan och Järnvägen

 
Sommarro

Fågelsångsvägen  - Landerivägen - Skogsstigen

Prästängsvägen - Syréngatan - Bellisgatan

Sommarrovägen + del av Oldevigsgatan - mellan Oldevigsgatan och vändplanen

 
Skåre/ Stodene

Renvallsvägen

Odalsvägen - Torpgatan - Skolhusvägen - Fritidsvägen

Kvartsvägen - Täljstensvägen

Centrumvägen - från Karlsgrundsvägen till Björkrotsvägen 

Fruktvägen - mellan Krikonvägen och Dillvägen

 

 

Övriga i Maj/Juni

 

 

 

 

Klart

Strand

Idalagatan - Svanågatan -Strands tvärgata

1:a Villagatan

2:a Villagatan 

4:e Villagatan

5:e Villagatan

6:e Villagatan

 
Sundsta

Sundstavägen - mellan Millénsgatan och Nobelplan     

Tomtebogatan - mellan Sundstavägen och Lignellsgatan

Fräsning onsdag-torsdag v. 20

Maj/Juni

Tingvallastaden

Norra Kyrkogatan

Östra Torggatan - mellan Kungsgatan och Östra Torggatan 13 

Grevgatan

Tage Erlandergatan

 Klar

Maj

 

 

Klar

Viken

Styrmansgatan

 
Älvåker

Trangärdstorpsgatan

Norra gärdesgatan

 
Örsholmen

Västanvindsgatan - öster om Fällevägen

 ev vecka 28

Ytterområde

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Edsvalla

Hasselvägen

Klart
Vålberg

Söderängsgatan - mellan Lindvägen och Rönnbärsvägen    (topp efter VA)

Svalvägen - mellan Lärkvägen och gc-väg

Lievägen - Plogvägen - Grepvägen - Spadvägen - Norsbrovägen 10-22

Gökhöjdens alla gator

 

Asfaltering av gång- och cykelvägar

Preliminär planering, ändringar kan förekomma.

Gång- och cykelvägar

Område/ gata

Förarbetet, asfaltering och efterarbete

Vålberg - Älvenäs  

Klart

Orrholmen    Maj/Juni
Hagalund - Hultsberg    Maj
Bellevue   Klart
Skåre - Stodene    April-Maj
Romstad    Klart
Gruvlyckan    
Lamberget    Klart
Herrhagen    Klart
Kronoparken    

Uppdaterad den