Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man som krattar ut varm asfalt
Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten 2021.

Asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.  

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt. 

Beläggningar slitlager 2021 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Karlstad

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Bryggudden Pråmvägen - mellan Karlbergsgatan och Stapelgatan

Klart
Edsgatan Edsgatevägen - norr om kolonivägen


Klart
Färjestad Allmogegatan - Bondegatan

Sidvallsgatan

Örngatan - mellan Skördegatan och Blönduosgatan

Fäbodgatan - Hårdvallsgatan - Sätergatan

Dammgatan - Ågatan - Skiftesgatan

Klart

Frykmans väg  

Klart

Gruvlyckan Spårgatan + del av Traktorgatan

Förarbeten och asfalt v. 36-39
Hagalund Konvaljegatan - Hästhovsgatan - Gullrisgatan

 Asfalt v. 38-39
Henstad Persmässvägen - Mikelsmässvägen - Kyndelsmässvägen

Olsmässvägen

Mattsmässvägen - Larsmässvägen

Förarbete och asfalt v. 41 - 46
Herrhagen

Herrhagsgatan - mellan Vasagatan - Filaregatan  och Tegnérsgatan - Kanikenäsgatan

Smedjegatan - Kanikenäsgatan

Tegnérsgatan

Sundbergsgatan - Mellqvistgatan  och del av  Fahlgrensgatan

Vasagatan - mellan Karlagatan och Långgatan

Stagnellsgatan

Fryxellsgatan flyttas till 2022

Stagnellsgatan v. 37- 43

Herrhagsgatan klart.

Hultsberg

Akkas väg - mellan Körkarlsvägen och gång-och cykelvägen

Förarbete och asfalt v. 36-38
Ilanda Ilandavägen - från Fjärrviksvägen till Betongvägen

Fräsning och asfaltering
v. 37-38
Kalvholmen Axel Johnsons väg - Kalvholmsgatan

Gerholmsgatan - mellan Kalvholmsgatan och Brikettgatan

Pelletsgatan

Klart

Kanikenäset Kanikenäset

Klart
Kronoparken Flöjtgatan

Klart
Marieberg Kvarnbergsgatan - mellan Treffenbergsvägen och Hööksgatan

Asfalteras först 2022.
Norrstrand Vävaregatan och Norrstrandsgatan 21 A-D

Fogdegatan - mellan Norrstrandsgatan och Skolvägen

Lagmansgatan - ramp till Örsholmsleden

Rampen upp mot Hammaröleden från Lagmansgatan planeras påbörjas v 27

Då kommer den bli avstängd en dag. 

Asfaltering Vävaregatan och Fogdegatan v. 41-42 

Romstad

Romstadsvägen  -  delen mot Skoghallsvägen + delen mot Våxnäsgatan

Klart
Råtorp

Ringgatan mellan Frykforsgatan och Stöpaforsgatan

Asfalt v 38
Sommarro

Del av Oldevigsgatan - mellan Oldevigsgatan och vändplanen

Lyckebovägen

Sommarrovägen flyttas till 2022.

Lyckebovägen Klart
Skåre/ Stodene

Fruktvägen - mellan Centrumvägen och Krikonvägen

Stodenevägen

Björkrotsvägen - Envägen - Tallrotsvägen - Pilrotsvägen  - Ekrotsvägen - del av Viderotsvägen
Skårevägen

Asfaltering Skårevägen mellan Ilandav och Fruktv 41
Sundsta Brogatan - mellan Tingvallabron - Wibeligatan - Brunnsgatan Klart
Tingvallastaden Herrgårdsgatan - mellan Museigatan och Västra Torggatan

Södra kyrkogatan
Fredsgatan
Östra kyrkogatan

Grevgatan flyttas till 2022
 Klart

Beläggningar slitlager 2021 gator och vägar (preliminär planering, ändringar kan förekomma)

Ytterområde

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Alster

Vammelsvägen - Gransusliden

Stampvägen

Toppstavägen - Nackabyliden

Klart
Edsvalla

Hasselvägen
Bryngelrudsvägen
Movägen
Dynvägen
Mörnersbergsvägen
Lillgårdsvägen
Änglidsvägen
Susenskackvägen
Axel Danelssons väg

 Edsvalla v. 42 - 46
Vålberg

Söderängsgatan

Klart
Väse Karlsvallagatan
Guståsgatan - mellan Storgatanoch 150 m österut + öster om Lundagatan

Ringgatan - mellan Storgatan och Guståsgatan

Mellangatan - mellan Guståsgatan och Blästergatan

Skolagatan
Blästergatan
Citygatan - Tvärgatan - Torngatan

Storgatan - delen från nr. 64 och söderut

Klart

Beläggning gång- och cykelvägar 2021 (preliminär planering, ändringar kan förekomma) 

Gång- och cykelvägar

Område/ gata

Förarbetet, asfaltering och efterarbete

Alster   Klart
Gustavsberg    Asfalt v. 39-43
Haga   Klart
Kvarnberget   Klart
Lamberget   Klart
Molkom   Klart
Orrholmen   Klart
Skogsbrynsvägen    
Tormestad    Klart
Våxnäs    Klart
Väse    Klart 

Uppdaterad den