Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man som krattar ut varm asfalt
Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten.

Asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.  

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt. 

Tider för asfaltering

Områden som inte är tidssatta i listan nedan är fortfarande under planering. Dessa områden uppdateras löpande.

Asfaltering slitlager gator och vägar

Planeringen är preliminär, ändringar kan förekomma.

Karlstad

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Bergvik

 

Frykmansväg

 

 

Klart

Edsgatan

Edsgatevägen - mellan Stormyrsvägen och Sommargatan

Gryningsvägen

Klart   

 

Klart

Färjestad

Örngatan - mellan Ljunggatan och Slättgatan + del av Skoghemsgatan

Humlegatan

Skyttegatan

Dammgatan

Klart

 

Klart

Klart

Klart

Haga Tage Erlandergatan Klart
Hagalund Hyacintgatan Klart
Herrhagen

Sveagatan - mellan Långgatan och Parkgatan

Parkgatan

Bergslagsgatan - mellan John Ericssonsgatan och Parkgatan

Värmlandsgatan - mellan John Ericssonsgatan och Parkgatan

Kanikenäsgatan

Klart

 

Klart

Klart

 

Klart

 

Klart

Kronoparken

Sommargatan - mellan Gitarrgatan och Valthornsgatan

 

Edsgatevägen mellan Granhultsliden och Kolonivägen 

 

Klart

 

 

Klart

 

Kvarnberget

Älvdalsgatan - mellan Gillbergsgatan och Kvarnbergsgatan

Muraregatan 10 - Kvarnbergsgatan 

Jössegatan - Färnebogatan mellan Vinkelgatan och Ölmegatan + del av Vinkelgatan

Fryksdalsgatan 

Mariebergsvägen - mellan Hööksgatan och Fryksdalsgatan

Ölmegatan - mellan Ölmegatan 11 och Nyedsgatan

Rosenborgsgatan - mellan Älvgatan och rondellen Hööksgatan

 

Klart  

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart 

 

Marieberg

Kvarnbergsgatan - mellan Treffenbergsvägen och Lillgatan

Kvarnbergsgatan del 2 - mellan Älvdalsgatan och Lillgatan

Mariebergsvägen - mellan Hööksgatan ochTreffenbergsvägen

Treffenbergsvägen - mellan Mariebergsvägen och Långövägen

Lillgatan - mellan Kvarnbergsgatan och Mariebergsvägen

Lillgatan - mellan Kvarnbergsgatan och Långövägen

Tingbergsgatan - söder om Hööksgatan

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

Flyttas till 2023

Norrstrand

Norrstrandsgatan 21 A-D 

Ulvsbygatan - mellan Norra Allén och Norrstrandsgatan 

Nolbygatan - mellan Rudsvägen och Norrstrandsgatan 

Svarvaregatan - från ny asfaltskarv t.o.m. vändplan

Vävaregatan (östra delen)

 Flyttat till 2023  

 Klart 

 

 Klart 

 

Klart 

 

 Flyttat till 2023

Romstad

Solviksgatan - Slåttergatan 

Norra Karlsgrundsgatan - Södra Karlgrundsgatan - Västra Karlgrundsgatan

Älvviksgatan - Bernstadsgatan

Norra Karlsholmsgatan - Södra Karlsholmsgatan

Blomstergatan - Blomstigen 

Fagerängsgatan

Västerstrandsgatan

Marielundsgatan - Änggatan - Lindgatan

Lilla Söderängsgatan - Stora Söderängsgatan och del av Irisgatan  

...................................... 

Skagersviksgatan

Dalagatan

Romstads parkgata -Bogårdsgatan - Magdebogatan

  

 

 

 

 

 

 

Samtliga Klara

 

 

 

 

 

.....................

Flyttat till 2023

Flyttat till 2023

Flyttat till 2023 

Rud

Mossgatan - mellan Mossgatan 3 och Östra infarten

 Klart
Råtorp

Dyevägen  - mellan Ringgatan och Järnvägen

Klart
Sandbäcken

Infanterigatan - en del söder om Solstadens sportcenter

 

Klart

Sommarro

Fågelsångsvägen  - Landerivägen - Skogsstigen

Prästängsvägen - Syréngatan - Bellisgatan

Sommarrovägen + del av Oldevigsgatan - mellan Oldevigsgatan och vändplanen

Klart

 

Klart

 

 

Klart

Skåre/ Stodene

Renvallsvägen

Odalsvägen - Torpgatan - Skolhusvägen - Fritidsvägen

Kvartsvägen - Täljstensvägen

Centrumvägen - från Karlsgrundsvägen till Björkrotsvägen 

Fruktvägen - mellan Krikonvägen och Dillvägen

Gåsörtsvägen - Skårevägen 

 Klart

 Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

 

Klart

Strand

Idalagatan - Svanågatan -Strands tvärgata

1:a Villagatan

2:a Villagatan 

4:e Villagatan

5:e Villagatan

6:e Villagatan

 Fortsätter 2023
Sundsta

Sundstavägen - mellan Millénsgatan och Nobelplan     

Tomtebogatan - mellan Sundstavägen och Lignellsgatan

Klart

 

Klart

Tingvallastaden

Norra Kyrkogatan

 

Östra Torggatan - mellan Kungsgatan och Östra Torggatan 13  

Grevgatan

Tage Erlandergatan

 Klart 

 

 

Klart

Klart

Klart

Viken

Styrmansgatan

Tingbergsgatan - norr om Hööksgatan

 Klart

Klart

Älvåker

Trangärdstorpsgatan

 Klart
Örsholmen

Västanvindsgatan - öster om Fällevägen

 Klart

 

Ytterområde

Område/ gata

Förarbete, asfaltering och efterarbete

Edsvalla

Hasselvägen

Klart
Molkom

Utterstigen

Klart
Vålberg

Söderängsgatan - mellan Lindvägen och Rönnbärsvägen    (topp efter VA)

Lievägen - Plogvägen - Grepvägen - Spadvägen - Norsbrovägen 10-22

Gökhöjdens alla gator

 

Klart

 

 

Klart

 

Klart

 

Asfaltering av gång- och cykelvägar

Preliminär planering, ändringar kan förekomma.

Gång- och cykelvägar

Område/ gata

Förarbetet, asfaltering och efterarbete

Vålberg - Älvenäs  

 Klart

Orrholmen    Klart
Hagalund - Hultsberg  

Klart (En liten stickväg kvar till 2023)

Bellevue   Klart
Skåre - Stodene  GC vägen över Torpnoret på Centrumvägen.

 

Klart

 

Romstad    Klart
Gruvlyckan    Klart
Lamberget    Klart
Herrhagen    Klart
Kronoparken    Klart

Uppdaterad den