Trafikstörningar och byggnationer

Belysningsarbeten på Romstad och Strand

Romstad och Strand ska asfalteras under 2022. Inför det passar kommunen på att byta ut och förbättra belysningen i de två områdena. 

Romstad och Strand finns med i beläggningsplanen för 2022 vilket betyder att villagatorna ska asfalteras i det båda områdena. För att undvika att ny asfalt ska behöva brytas upp inom ett par år görs ett utbyte av den gamla belysningen i områdena innan asfalteringen startar.

Startar vecka 21

Arbetena startar vecka 21 och beräknas pågå under ett par veckor. Kablage och fundament ska bytas ut vilket medför grävarbeten i gatan. Under arbetet kan det vara begränsad framkomlighet på vissa gator. Arbetena skyltas på plats.

De röda linjerna på bilden visar vilka gator som får ny förbättrad belysning.

Uppdaterad den