Trafikstörningar och byggnationer

Edsvalla - ombyggnad av parkering samt gång- och cykelväg

Genom att bygga om vid Edsvalla gamla skola kommer vi att öka trafiksäkerheten för skolbarnen och förbättra framkomligheten för bussen.

Vi kommer att bygga en tillgänglighetsanpassad hållplats. Den kommer att placeras så skolbarnen inte behöver in på den stora grusytan där buss/bilar rör sig. Hållplatsen kommer att förses med ett cykeltak.

Därutöver kommer vi att styra upp parkeringen genom att markera på ett tydligt sätt var man ska parkera, så bussen kan vända runt utan att behöva backa.

Ytterligare en åtgärd för att få en säkrare väg till skolbussen är att bygga en ny gång- och cykelväg på norra sidan om Trossnäsvägen mellan Axel Danielssons väg och Bryngelsrudsvägen.

Arbetet påbörjas vecka 36 och beräknas pågå ungefär en månad.

 

 

Uppdaterad den