Trafikstörningar och byggnationer

Gång- och cykelbana

Nu bygger vi gång- och cykelbana i Stodene.

Kommunen bygger nu en gång- och cykelbana längs Skårevägen mellan Grava kyrka och korsningen Skårevägen/Gåsörtsvägen. I samband med byggnationen kommer även gatubelysningen att bytas ut. Bygget beräknas vara klart augusti/september 2022.

Läs mer om projektet på Karlstad växer-webben.

Uppdaterad den