Trafikstörningar och byggnationer

Herrhagen - ombyggnad av Herrhagskyrkan

Karlstads kommun har köpt Herrhagskyrkan på Herrhagen. Fastigheten renoveras och anpassas för vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.

Daglig verksamhet är inriktad till personer med funktionsnedsättning och omfattas av LSS. En del av personerna inom daglig verksamhet använder olika former av hjälpmedel och tillgängligheten i lokalerna måste därför tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Tillgänglighetsanpassas

Bland annat ska hissen bytas ut för att uppfylla dagens krav för tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassade toaletter och duschrum ska också byggas. Utöver det ska ytskikt och gemensamhetsytor ses över och rustas upp.

Listad i kommunens kulturmiljöprogram

Herrhagskyrkan är listad som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. Byggnaden beskrivs som en ”mycket tidstypisk kyrka från 1972, representativ för sin tid med sitt lågmälda och på samma gång brutalistiska formspråk”. Renoveringen görs varsamt därför och i samarbete med en certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden från Värmlands museum.

Tidplan

Ombyggnationen utförs av Byggfolket i Värmland. Arbetet startar sommaren 2020 och beräknas vara klart våren 2021.

Uppdaterad den