Trafikstörningar och byggnationer

Begränsad framkomlighet till Jäveröns färjeläger

Herrövägen ska rustas upp med ny asfalt vilket kommer att begränsa framkomligheten tillfälligt. Det gäller den del av Herrövägen som är söder om järnvägen och går ned till färjeläget.

Förarbeten startar 9 maj

Förarbeten påbörjas måndag 9 maj. Förarbeten med grävmaskin och lastbilar kommer pågå i ca 1,5 vecka. Arbetet kommer innebära vissa störningar för förbipasserande. Det kan innebära att man får  vänta upp till en kvart på att grävmaskinen och lastbilen avslutar pågående arbetsmoment. Omkring 150 meter av de sämsta partierna på vägen kommer att rivas/grävas ur/grusas upp med nytt bärlager.

Asfaltering 23 till 25 maj – väg helt avstängd

Asfaltering startar måndag 23 maj klockan 08.00 och pågår i tre dagar, till och med onsdag 25 maj, om vädrets makter är med oss.

Under de här dagarna kommer vägen vara helt avstängd mellan 08:00 och 17:00.

Ändrad tidtabell

Jäveröfärjan kommer att avgå från Herrön 07:10 och från Jäverön 07:20 samt en extra insatt kvällstur från Herrön 17:00 och från Jäverön 17:10, den sena turen från Herrön 18:40 och Jäverön 18:50 kommer även att gå som vanligt.

Resterande turer under dagen måste strykas. Alla som har behov att ta sig ut till skola/jobb osv måste alltså göra detta innan klockan 08:00.

Vädret påverkar

Om vi ser i väderprognosen att det regnar för mycket kanske vi får revidera datumen +/– en dag. Detta på grund av att ny asfalt ska klistras på den gamla och klistret fungerar inte lika bra vid spöregn. Måttlig nederbörd går dock bra. På grund av vägens bredd och stora maskiner kommer vägen vara helt avstängd för biltrafik under dessa datum (23-25/5). Det kan dock gå att ta sig förbi under arbetarnas lunchrast, men asfaltlaget har inga fasta tider för rast utan de tar rast som det passar mellan asfaltlassen.

Parkera gärna utanför arbetsområdet

Om arbetet stöter på hinder under dagen eller om det finns beställd asfalt kvar på verket eller på lastbilar behöver detta läggas ut på vägen. Detta innebär att arbeten kan behöva återupptas efter 17:30 igen, då har man möjlighet att komma ut till sina boenden och färjan mellan 17:00 och 17:30.

Det kommer att finnas trafikvakter på plats under dessa dagar som man kan prata med för info. Rekommenderat under dessa dagar är att parkera bilar utanför arbetsområdet och att gå in förbi asfaltlag i diket. Barn går i vuxens sällskap.

Efterarbeten

Efter färdigasfalterad körbana blir det lite efterjobb med städning, stödkantsläggning av grus och anslutning till infarter med asfalt/grus. Dessa arbeten framskrider med lägre intensitet och påverkar inte trafiken lika mycket. Vägen kommer att vara öppen som vanligt, men med vissa störningar. Dessa efterarbeten beräknas ta omkring en vecka.

Undantag för blåljus

Blåljuspersonal fri tillgång under hela byggtiden.

Klister på vägen

Eftersom vi klistrar vägen innan vi lägger det nya asfaltslagret finns risk för att klister kan fastna på skor, plattor, bil eller cykel. Skulle det hända så får du bort klistret med prickborttagning, avfettning eller asfaltslösare. Skulle klistret hamna på djurtassar rekommenderas matolja på handduk som man i så fall gnuggar tassarna med.

Uppdaterad den