Trafikstörningar och byggnationer

Klaraborgs herrgård renoveras

Klaraborgs herrgård renoveras under sommaren och hösten 2021.

Varsam renovering

Byggnaden ingår i kommunens kulturmiljöprogram, så renoveringen ska göras varsamt. Byggnaden består till största delen av en putsad fasad med trädetaljer och på baksidan finns en tillbyggnad av plåt. Putsen ska lagas och målas i en liknande kulör som den som finns där idag. Alla trädetaljer och fönster ska renoveras och målas. Skärmtak och entréer ska också ses över. 

Historia 

Redan 1774 byggdes ett brännvinsbränneri på tomten på Klaraborg. Det var Gustaf III som gjorde ett försök att stävja det alltför utbredda brännvinsdrickandet genom att flytta bränneriet från hemmen till ett bränneri. Klaraborgs herrgård byggdes under åren 1848-1850 av greve Carl Gustav Löwenhielm på samma tomt. Efter grevens död köptes herrgården av staden för 35 000 kronor.

Klaraborg undkom den stora branden som drabbade Karlstad 1865. Genom åren har herrgården rymt bland annat stadsfullmäktige, folkskola, fattighus, sjukhus, studentkår och musikskola. Idag används Klaraborgs herrgård av Kulturskolan och en restaurang- och caféverksamhet. 

Tidsplan 

Arbetet startar i juni och beräknas vara klart i november 2021.  

Entreprenör 

Arbetet utförs av Puts och Tegel. 

Uppdaterad den