Trafikstörningar och byggnationer

Konstgräsbyte på Kroppkärrs IP

Kostgräset på Kroppkärrs IP ska bytas ut. Arbetet pågår maj till augusti.

Under sommaren ska konstgräset på Kroppkärrs IP bytas ut. Inför arbetet ska de gamla tennisbanorna rivas och nya staket ska sättas upp. Det gamla gräset blir nya teknikplaner som ersätter de trasiga tennisplanerna.De befintliga granulatsmulorna återanvänds för miljöns skull och extra stänkskydd ska sättas upp för att förhindra att de läcker ut i naturen.

Markarbeten påbörjas i maj och allting ska vara klart i början av augusti.

Uppdaterad den