Trafikstörningar och byggnationer

Kroppkärrsskolan - nytt tak

Taket på Kroppkärrskolans huvudbyggnad ska bytas ut på grund av en felkonstruktion som gör att taket tar in vatten. Arbetet beräknas ta ungefär fem månader.

Arbetet påbörjas under mars. Skolan kommer även få en uppfräschning av fasaden. Entréerna kommer byggas in så de kan användas precis som vanligt under tiden för bytet av tak.

Säkra transporter under byggtiden

Byggtransporter tar sig till skolan via Inkörsvägen och upp via cykelvägen på skolas södra sida. Transporterna kommer i huvudsak köras mellan 8.30-9.30 eller efter 13:30. Transporterna kommer även samordnas till enstaka dagar i den mån det går.

Säkerheten för elever, personal och besökande på skolan prioriteras. Skola, kommunens byggledare och entreprenör har en väl utarbetad rutin för transporter på skolans område.

Uppdaterad den