Trafikstörningar och byggnationer

Vägarbete vid Kvarnbergsskolan

Vi bygger säkrare överfarter kring Kvarnbergsskolan. Arbetet pågår 3–28 augusti.

Vi kommer att göra hastighetsdämpande åtgärder med säkrare överfarter vid Kvarnbergsskolan, Älvdalsgatan samt Gillbergsgatan.

Detta medför en viss störning i trafiken då arbetsområdet tar en bit av körfältet i anspråk.

Arbetet håller på från 3 augusti till 28 augusti.

 

 

 

Uppdaterad den