Trafikstörningar och byggnationer

Lokalanpassning för Ungdomens hus

Den gamla matsalen i Sundsta- bad och idrottshus byggs nu om och anpassas för en ny verksamhet. Vid årsskiftet 2022/2023 flyttar nämligen Ungdomens hus in där.

 Ungdomens hus, UNO, är en kreativ mötesplats för ungdomar mellan 16-26 år som tidigare huserat i en butikslokal på Västra Torggatan. Tanken är att verksamheten ska flytta in i den tidigare matsalen i Sundsta bad- och idrottshus, och inför det behöver lokalerna anpassas. En ombyggnation startade i april 2022. Arbetet beräknas bli klart vid årsskiftet 2022/2023.med möjlig inflyttning till årsskiftet 2022/2023.

Fördelaktigt läge

De nygamla lokalerna har ett mycket fördelaktigt läge intill Sundsta-Älvkullegymnasiet och har närhet till bad, gym, idrottshallar och föreningsidrott. Lokalerna byggs nu om och när de står klara ska de bland annat rymma café med vardagsrum, ytor för spel och dans, kontor och personalrum. 

En mindre byggnad närmast Drottnings Kristinas väg ska rivas och en liknande ska byggas upp intill entrén.

Byggtrafik förekommer

Det kommer att förekomma byggtrafik i området under byggtiden. De flesta ombyggnationerna kommer dock att göras inomhus.

Entreprenören som bygger är Niva.

Uppdaterad den