Trafikstörningar och byggnationer

Ny bro i Spånga/Skattkärr

Vi bygger en ny gång- och cykelbro över stordiket mellan Spånga och Skattkärr. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för biltrafik och ersättningsväg för gående och cyklister.

Gående och cyklister hänvisas till en uppgrusad provisorisk väg under byggtiden. Ett körfält kommer att vara avstängt för biltrafik under byggtiden, för att skydda oskyddade trafikanter som går och cyklar.

Arbetet startade under våren och pågår till september 2022.

Uppdaterad den