Trafikstörningar och byggnationer

Parkering rustas upp vid Pråmvägen

Karta visar avstängning intill Pråmvägen

Parkeringen vid Pråmvägen ska få sig ett lyft. Vecka 39-41 är parkeringsområdet avstängt och vi hänvisar till andra parkeringsplatser i området under tiden för arbetet.

Hela parkeringsytan ska få ny asfalt. Det blir förbättrad belysning när de tidigare två belysningspunkterna ersätts med åtta nya. Staketet som går längs parkeringen ses över och gamla brädor ska bytas ut mot nya. I samband med arbetena ska även träd beskäras och ogräs ska rensas bort.

Uppdaterad den