Trafikstörningar och byggnationer

Rivning av scoutstuga i Skåre

Skåre scoutstuga

En stuga som tidigare använts av scouterna och kallats Skåre scoutstuga ska rivas. 

Stugan ligger intill Skåre förskola, på Karlsgrundsvägen 7. De senaste åren har stugan stått tom efter att ha blivit kontaminerad av en oljetank som är placerad under stugan. För att kunna ta bort oljetanken behöver stugan rivas.

Renovering skulle bli för kostsam

Kommunen har undersökt lokalbehovet med olika förvaltningar och det finns för närvarande inget behov av den här lokalen. Att renovera stugan till brukligt skick skulle bli kostsamt och resultera i en hög hyra. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser därför att kostnaden för en renovering inte är rimlig och att den ska rivas för att den inte längre kan användas samt för att göra det möjligt att ta bort oljetanken.

Arbetet startar torsdagen den 12 mars och beräknas vara färdigt i början v april. Arbetet utförs av Rohm & Co. 

Uppdaterad den