Trafikstörningar och byggnationer

Skattkärr - ny gångpassage

Vi gör en avsmalning och nytt övergångsställe på Skattkärrsvägen mellan Skogsvallsvägen och Snäppvägen för att förbättra trafiksäkerheten. 

Arbetet planeras att starta i slutet av vecka 41 och vi räknar med att det pågår i 2-3 veckor.

Uppdaterad den