Trafikstörningar och byggnationer

Spårbyten påverkar framkomlighet

Arbeten längs järnvägen påverkar framkomlighet vid plankorsningar och påverkar tågtrafiken under hösten. 

Den 6  september–9 oktober stänger Trafikverket tågtrafiken mellan Karlstad och Kil för att byta spår och växlar. Under denna tidsperiod ersätts tågtrafiken med buss. Det är den andra etappen av spår- och växelbytet på Värmlandsbanan. Totalt kommer de att byta ut 11 mil både räls, slipers och växlar på en sträcka av 11 mil.

Plankorsningar påverkas

Under tiden för spårbyten behöver Trafikverket stänga ett antal järnvägskorsningar allteftersom det långa spårbyteståget rör sig längs spåret. Varje plankorsning kommer att vara stängd i cirka fyra dygn på dagtid klockan 7–18. Under tiden finns tydliga anvisningar om en alternativ väg för att korsa järnvägen.

Här på Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om tidplanen och vilka övergångar som påverkas.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan.

Läs mer om Tåg i tid på Karlstads kommuns webbplats

Uppdaterad den