Trafikstörningar och byggnationer

Sundsta - ombyggnation av korsning

Korsningen Sävegatan/Drottning Kristinas Väg kommer att byggas om. 

I samband med ombyggnationen kommer vägarna att stängas av i perioder. Hela avstängningen kommer att vara från första juni klockan 06:00 till 29 juni klockan 16:00. 

Om allt går som planerat kommer avstängningarna vara två veckor per gata med början på Sävegatan. 

Avstängningarna framgår av nedanstående karta, där grönt streck visar uppskattad avstängning på Sävegatan 1-12 juni och rött streck uppskattad avstängning på Drottning Kristinas väg 15-29 juni.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi platsen vid avstängningarna. Motorfordon leds om med orange vägledning.

Uppdaterad den