Trafikstörningar och byggnationer

RIA-gården renoveras

Gula villan, mest känd som RIA-gården, i Tingvallastaden renoveras under året.

Byggnaden ska få nytt tak och ny ventilation. Invändigt byggs en tillgänglighetsanpassad toalett och ett nytt tvättrum som ska ge besökarna tillgång till tvättstuga. Arbetet görs i nära samarbete med kommunens byggnadsantikvarie för att säkerställa en varsam renovering av taket och fasaden.

Skiffer återanvänds

På taket återanvändes befintliga takskifferplattor. Delar av taket kommer att ersättas av plåt. Ett väderskydd sätts upp för att skydda byggnaden under takrenoveringen, tills taket är tätt. I början av sommaren kommer väderskyddet att plockas ner och i augusti ska skiffret läggas. Fasaden och fönster ska ses över och målas.

Historia

Gula villan flyttades till sin nuvarande plats omkring 1872 från Mangskog utanför Arvika av dåvarande stadsarkitekten Theodor Högström. Huset användes både som läkarpraktik och tandläkarpraktik innan det köptes av Karlstads kommun 1968. Sedan 1982 används villan som mötesplats och daglig verksamhet i kyrkornas regi, för människor som lever i en utsatt livssituation.

Tidplan

Arbetet pågår från april och ska vara klart hösten 2020.

Uppdaterad den