Trafikstörningar och byggnationer

Tingvallastaden- Västra bron renoveras

Bild över Västra bron från öster. Karlstads Teater och en bit av älven syns i bilden.

Västra bron som går mellan Karlstads Teater och Residenstorget i centrala Karlstad är nu öppen för trafik igen. Bron har renoverats sen i mitten på mars  2020 och öppnade för trafik 11 september 2020. Vi har bland annat stärkt bron och satt upp nya räcken och ny belysning.

Västra bron byggdes 1940 och är vältrafikerad med både busstrafik, varutransporter och personbilar. För att stärka upp bron har vi bytt kantbalken. Vi har även separerat fordonstrafiken från gång- och cykelbanan bättre, satt upp ny belysning och bytt ut räcken som fått en gammaldags utformning. Vi har också skapat ytterligare ett övergångsställe på norra sidan av bron vid Teatern. 

Uppdaterad den