Bibliotek

Låneregler och avgifter

Här finner du våra låneregler för lån vid Karlstads kommuns bibliotek.

Låneregler

Det är viktigt att du som låntagare följer reglerna. Om du inte följer dem kan du förlora rätten att låna.

Låna är gratis

Du kan låna på alla bibliotek i Karlstads kommun utan avgift.

Biblioteken ger dig tillgång till böcker, e-medier, tidningar, tidskrifter, internet, databaser, musik, film och tv-spel med mera.
Fråga oss gärna! Personalen hjälper dig på bästa möjliga sätt. Vi tar gärna emot dina tips och förslag.

Bibliotekskonto

För att få låna och ta del av bibliotekens service och utbud behöver du ett bibliotekskonto. Det får du genom att fylla i en bibliotekskontoansökan och uppvisa giltig fotolegitimation. När du undertecknar ansökan accepterar du att följa bibliotekens låneregler.
Om du är under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift för att få ett bibliotekskonto. Finns det två vårdnadshavare ska båda underteckna. Bibliotekskontot gäller på alla bibliotek som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland.När du använder ditt konto på andra bibliotek i Värmland behöver du ta reda på vilka regler som gäller där.

Dina uppgifter 

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för folkbiblioteken i Värmland. Det innebär att uppgifter som är hemliga enligt 40 kapitlet 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillgängliga för personalen vid de bibliotek som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland. Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Ansvar för lån

Bibliotekskontot är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kontot och att du lämnar tillbaka det du lånat oskadat och i rätt tid. För lån som gjorts av barn och ungdom under 18 år är vårdnadshavare ansvarig. Biblioteket ansvarar inte för de eventuella skador som kan uppstå på din egen utrustning då du använder lånade medier.

Du kan lämna din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att få meddelande om att reserverade medier finns att hämta samt en påminnelse om att lånetiden håller på att gå ut.

Du kan få ett bibliotekskort, men det behövs inte utan det räcker med bibliotekskonto. Om du förlorar ditt bibliotekskort ska du anmäla det till något av biblioteken eller spärra det via ”Mina sidor” på Bibliotek Värmlands webb. Om någon annan använder ditt kort eller konto för att låna kan du bli ersättningsskyldig.

Pinkod

Du väljer själv en pinkod som kopplas till kontot. Den behöver du bland annat för att låna i våra självbetjäningsautomater och för att låna e-medier, boka datorer, göra reservationer och låna om via webben (Bibliotek Värmlands webb).

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. En del medier är det stor efterfrågan på och de har kortare lånetid. Information om gällande lånetider finner du på biblioteken.

På ditt lånekvitto eller under ”Mina sidor” på Bibliotek Värmlands webb ser du vilket datum det du lånat ska lämnas tillbaka.

Omlån

Du kan låna om upp till tre gånger via ”Mina sidor” på Bibliotek Värmlands webb eller genom att kontakta oss på biblioteket. Medier som är reserverade eller så kallade snabblån går inte att låna om.

Reservation

Du kan ställa dig i kö på medier som är utlånade eller som finns inne på något av biblioteken. Du får ett meddelande när dessa finns att hämta på det bibliotek du valt.

Förseningsavgift

Biblioteken tar ut förseningsavgifter för medier som lämnas tillbaka för sent. Se rubriken Avgifter.
Förseningsavgift är du skyldig att betala från och med den dag du fyller 18 år. Om du inte betalar när du lämnar tillbaka, ligger avgiften kvar på lånekortet. Om dina skulder är 150 kronor eller mer spärras ditt bibliotekskonto tills skulden regleras.
Om de lånade medierna inte lämnas tillbaka efter två påminnelser skickas en räkning. Vi skickar även en påminnelse på räkningen. Om medierna inte lämnas tillbaka eller betalas då går ärendet vidare till inkasso.
Räkningar till barn och ungdomar under 18 år skickas till deras vårdnadshavare.

Avgifter

Överskriden lånetid

Per bok och påbörjad vecka                     10 kronor
Maxbelopp per bok    70 kronor
Maxbelopp per återlämningstillfälle 150 kronor
DVD och Tv-spel per dag  10 kronor
Maxbelopp per DVD/Tv-spel 70 kronor

Ersättningsbelopp för förstörda eller borttappade medier

Vuxenbok                                                300 kronor
Barnbok  150 kronor
Ljudbok vuxen /barn 150 kronor
Pocket- och pekböcker   70 kronor
Tidskrift, enstaka nummer  100 kronor
CD  150 kronor
DVD och Tv-spel  500 kronor
Extra dyrbara medier ersätts till återanskaffningspris.

Övriga avgifter

Reservation av medier, vuxen     5 kronor
Förlorat lånekort, vuxen    25 kronor
Expeditionsavgift på faktura   90 kronor
Kopior och utskrifter per sida, svart-vitt      2 kronor

Kopior och utskrifter per sida, färg

    6 kronor
Fjärrlån inom Norden   25 kronor
Fjärrlån utom Norden per artikel    75 kronor
Fjärrlån utom Norden per bok  150 kronor

Uppdaterad den