Boka och hyra lokal

Brand och säkerhet i kommunens lokaler

Bild till inbjudan Brand- och säkerhetsutbildning

Fastighetsägaren tillsammans med den som hyr eller lånar en lokal ansvarar för brandskyddet på platsen. Karlstads kommun anordnar därför utbildning om brand och säkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.

Sedan 2009 är det ett krav att stödberättigade föreningar som har sin verksamhet i kommunens lokaler har en minst en utsedd säkerhetsansvarig. Det är obligatoriskt att dessa genomgår utbildning i brand och säkerhet. Utsedd person ska vart tredje år på nytt genomgå utbildningen för att kvarstå som säkerhetsansvarig. Om föreningen byter säkerhetsansvarig ska den nya personen genomgå utbildningen samma år som den tillträder. Kom ihåg att uppge vem som är säkerhetsansvarig i din förening. Det görs på ansökan om träningstider eller direkt till Lennart Gustafsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kommunen erbjuder, i samarbete med Räddningstjänsten, ett antal utbildningstillfällen varje år. Om en förening inte deltar på något av dessa utbildningstillfällen och därför inte har en säkerhetsansvarig kommer föreningen inte längre att kunna boka tider i kommunens lokaler. Även föreningar som inte har verksamhet i kommunens lokaler är välkomna att gå utbildningen.

Läs gärna mer om brand och säkerhet här.

Kontakta Lennart Gustafsson för mer information eller hjälp att planera utbildning på telefon 054-540 24 37, måndag-fredag 8.00-12.00 eller lennart.gustafsson2@karlstad.se

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den