Boka och hyra lokal

Brand och säkerhet i kommunens lokaler

Fyra personer övar på att släcka eld.

Fastighetsägaren tillsammans med den som hyr eller lånar en lokal ansvarar för brandskyddet på platsen. Karlstads kommun anordnar därför utbildning om brand och säkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.

Sedan 2009 är det ett krav att stödberättigade föreningar som har sin verksamhet i kommunens lokaler har minst en utsedd säkerhetsansvarig. Det är obligatoriskt att dessa genomgår utbildning i brand och säkerhet. Utsedd person ska vart tredje år på nytt genomgå utbildningen för att kvarstå som säkerhetsansvarig. Om föreningen byter säkerhetsansvarig ska den nya personen genomgå utbildningen samma år som den tillträder. Kom ihåg att uppge vem som är säkerhetsansvarig i din förening. Det görs på ansökan om träningstider eller direkt till Lennart Gustafsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kommunen erbjuder, i samarbete med Räddningstjänsten, ett antal utbildningstillfällen varje år. Utan utbildad säkerhetsansvarig får föreningen inte boka nya tider eller nyttja redan bokade tider i Karlstads kommuns lokaler.  Även föreningar som inte har verksamhet i kommunens lokaler är välkomna att gå utbildningen.

Läs gärna mer om brand och säkerhet här.

Kontakta Lennart Gustafsson på telefon 054- 540 24 37 måndag-fredag 08.00-12.00 eller lennart.gustafsson2@karlstad.se för mer information eller hjälp att planera utbildning, 

 

Uppdaterad den