Globala Karlstad

Föreläsning om globala målen 21 oktober

Diamant föreläser om globala målen, en del av Globala Karlstad.

Föreläsningen med Mikael Botnen Diamant om de globala målen visades den 21 oktober.

Mikael var tidigare sakkunnig i förhandlingarna i FN, som ledde fram till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Han har också varit generalsekreterare för Röda Korsets ungdomsförbund.

Hur kom de globala målen till? Hur har världen och EU arbetat för att nå dem? Hur långt har vi kvar? Och vad kan du som privatperson göra för att nå målen? 

Uppdaterad den