Globala Karlstad

Mål som berör oss alla

Globala målen

Världens länder har kommit överens om 17 mål, Agenda 2030, som ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs engagemang hos världens ledare, våra lokala politiker och hos oss alla medborgare.

Karlstad är en av de kommuner som officiellt antagit arbetet med Agenda 2030. Karlstads kommun ska i sitt arbete bidra till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.

Här hittar du mer information om de Globala målen och arbetet för att nå dessa.

Globala målen för hållbar utveckling - 17 mål som ska förändra världen:

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den