Bidrag och stöd

Stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

En förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet måste uppfylla vissa krav för att få stöd av Karlstads kommun. När föreningen har fått skriftligt besked om att föreningen uppfyller kraven blir den stödberättigad. 

Uppdaterad den