Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Driftstöd

Stödberättigade föreningar kan söka driftstöd till egna anläggningar som används i egen regi. Syftet med stödet är att underlätta för föreningar som själva driver sina anläggningar.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet som själva driver sin anläggning eller en förening som på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen driver en anläggning som anses vara till nytta för allmänheten.

Kriterier

  • Anläggningar som kan vara föremål fördriftstöd handläggs efter särskild prövning.
  • Driftstöd kan inte sökas för en anläggning därdet finns ett befintligt avtal med kommunen.
  • Driftstöd söks för nästkommande år.

Begränsningar

Om det redan finns ett avtal med kommunen för en anläggning kan föreningen inte söka driftsstöd.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om belopp och anläggningar varje år.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan skickas in digitalt via e-tjänst eller via särskild blankett där de kostnader föreningen haft för anläggningen specificeras. Bifoga även en resultaträkning där kostnaderna framgår.

Ansökan görs endast på blanketten som finns nedan.Kontakta gärna någon av fritidskonsulenterna om ni har frågor om driftstödet.

Ansökningsblankett driftstöd

Tid för ansökan

Driftstöd kan sökas mellan perioden 1 januari till och med 31 januari.

Uppdaterad den