Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Lokalstöd

Syftet med lokalstödet är att underlätta för stödberättigade föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

Lokalen ska vara godkänd av kommunen för barn- och ungdomsverksamhet, utifrån behov som säkerhet och tillgänglighet. Kommunen ställer krav på energieffektiviseringar och val av energikällor, för information kontakta Karlstads kommuns Kontaktcenter 054- 540 00 00. Hyreskontrakt ska vara tecknat för en längre tid.

Övrigt

Lokalstöd kan i vissa undantag beviljas vid korttidsförhyrning (timtaxa) i andra lokaler än i kultur- och fritidsförvaltningens egna anläggningar.

Begränsningar

  • Lokalstöd utgår bara till föreningar som beviljas verksamhetsstöd
  • Föreningar i kommunala anläggningar kan inte söka lokalstöd
  • Stöd utgår inte för lokaler utanför Karlstads kommun
  • Stöd utgår inte för lokaler hyrda i andra hand eller om privatpersoner står för hyreskontraktet
  • Stöd utgår inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang eller sammankomster med ekonomiska vinstintressen som exempelvis bingo, loppmarknad och försäljning.
  • Stöd utgår inte till kanslilokaler
  • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring.

Belopp

Underlag för stödet är föregående års lokalkostnader och antalet deltagartillfällen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om beloppets storlek, som sker efter särskild prövning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning. Om föreningen inte har en inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna. 

Tid för ansökan

Stödet söks tillsammans med grundstödet snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Uppdaterad den