Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Lokalstöd

Syftet med lokalstödet är att underlätta för stödberättigade föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

Lokalen ska vara godkänd av kommunen för barn- och ungdomsverksamhet, utifrån behov som säkerhet och tillgänglighet. Kommunen ställer krav på energieffektiviseringar och val av energikällor, för information kontakta Karlstads kommuns Kontaktcenter. Hyreskontrakt ska vara tecknat för en längre tid.

Övrigt

Lokalstöd kan i vissa undantag beviljas vid korttidsförhyrning (timtaxa) i andra lokaler än i kultur- och fritidsförvaltningens egna anläggningar.

Begränsningar

  • Lokalstöd utgår bara till föreningar som beviljas verksamhetsstöd
  • Föreningar i kommunala anläggningar kan inte söka lokalstöd
  • Stöd utgår inte för lokaler utanför Karlstads kommun
  • Stöd utgår inte för lokaler hyrda i andra hand eller om privatpersoner står för hyreskontraktet
  • Stöd utgår inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang eller sammankomster med ekonomiska vinstintressen som exempelvis bingo, loppmarknad och försäljning.
  • Stöd utgår inte till kanslilokaler
  • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring.

Belopp

Underlag för stödet är föregående års lokalkostnader och antalet deltagartillfällen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om beloppets storlek, som sker efter särskild prövning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning. Om föreningen inte har en inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna. 

Tid för ansökan

Stödet söks tillsammans med grundstödet snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den