Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Stöd till föreningsdrivna ridskolor

Stöd till föreningsdrivna ridskolor syftar till att underlätta för föreningar som bedriver ridskoleverksamhet. Föreningsdrivna ridskolor kan söka stöd för exempelvis investeringar, material och ridverksamhet.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet som bedriver ridskoleverksamhet.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beviljar stöd till föreningsdrivna ridskolor efter särskild prövning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs per post till adressen nedan eller mejl direkt till anton.jernstedt@karlstad.se. Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av behovet, kostnader och syfte.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Tid för ansökan

Ansökan kan skickas in när som helst under året.

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den