Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Utbildningsstöd

Syftet med utbildningsstödet är att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet. Stödet riktar sig till personer som har eller förväntas få ledaruppdrag efter genomförd utbildning.

Vem kan söka?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

  • Stöd utgår till ungdomsledare som fyller minst 13 år det kalenderår utbildningen genomförs
  • Utbildningen ska till minst 25 procent bestå av ämnen/områden såsom ungdomsledarskap, föreningskunskap, metodik och pedagogik med särskild inriktning mot integration, jämställdhet eller handikapp i ungdomsarbetet
  • Utbildning av ledare och funktionärer ska anordnas av förening, distriktsförbund, riksorganisation, SISU Idrottsutbildarna eller studieförbund

Begränsningar

  • Föreningsanställd personal kan med vissa undantag söka utbildningsstöd
  • Studiecirklar, träningsläger, distriktsläger, fjällresor, yrkesutbildning eller liknande är inte stödberättigande.

Belopp

Förening kan söka utbildningsstöd med upp till 50 procent av godkända kurskostnader, när föreningen ansöker anges den totala kurskostnaden exklusive resor och logi. Kultur- och fritidsnämnden fastställer högsta belopp som varje förening kan beviljas per år. För 2020 är det högsta beloppet 15 000 kronor per förening.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning. Om föreningen inte har en inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna. Till ansökan ska följande bifogas: kursintyg, kursprogram, verifikation på kostnaden samt namn och ålder på den som gått utbildningen.

Tid för ansökan

Skicka in ansökan efter genomförd utbildning, dock senast tre månader efter att utbildningen avslutats.

Uppdaterad den