Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsstöd

Syftet med verksamhetsstödet är att uppmuntra den gruppverksamhet som föreningen bedriver. Verksamhetsstödet baseras på antalet deltagartillfällen av barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Det är närvarokorten som ligger till grund för ansökan och stödet kan sökas en till två gånger per år. Stödberättigade föreningar måste söka verksamhetsstöd för att stå kvar som stödberättigad förening.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.   

Kriterier

För att sammankomsten ska vara stödberättigad ska den:

 • pågå i minst 60 minuter
 • ha minst tre stödberättigade deltagare
 • vara planerad
 • vara ledd av ledare som är lägst 13 år och vara utsedd av föreningen.

Om ledare för sammankomster

 • Ledaren kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidig
 • Ledare i åldern 13 till 20 är också stödberättigad
 • För grupp med 3 till 10 deltagare är en ledare stödberättigad och för större grupper är två ledare stödberättigade.

Övrigt

För deltagare och ledare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Begränsningar

 • En deltagare får bara räknas en gång per dag och verksamhet
 • Följande aktiviteter är inte stödberättigade: fester, firande av högtid, publika arrangemang, sammankomster anordnande av samarbets-, distrikts- eller riksorganisation, aktiviteter i skolans regi, studiecirklar med mera.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden fastställer stödets storlek inför varje år. För 2020 ger stödet 2 kronor per deltagartillfällen för medlemmar i åldern 7-12 år och 4 kronor per deltagartillfälle för medlemmar i åldern 13-20 år. För medlemmar med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning. Om föreningen inte har en inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna. Det går också att fylla i och skicka in blanketten nedan. På närvarokorten redovisar ni deltagartillfällen som sker i föreningens regi för barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Närvarokorten ska sparas av föreningen i fem år och ska kunna visas upp vid en eventuell kontroll.

Ansökningsblanketten för verksamhetsstöd

Närvarokort för redovisning av deltagartillfällen

Tid för ansökan

 • Ansökan som avser 1 juli till och med den 31 december ska sökas senast den 25 februari (period 1).
 • Ansökan som avser 1 januari till och med 30 juni ska sökas senast den 25 augusti (period 2).
 • Det är inte tillåtet att redovisa aktiviteter från föregående redovisningsperiod.

Uppdaterad den