Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Stöd till verksamhetsutveckling

Syftet med att ge stöd till verksamhetsutveckling är att uppmuntra och stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet mot nya målgrupper utifrån Karlstads kommuns hållbarhetsstrategier eller vill starta upp verksamhet i nya områden.

Vem kan söka?

Stödet till verksamhetsutveckling kan sökas av stödberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som vill utvecklas för att nå nya målgrupper utifrån kommunens hållbarhetsstrategier. 

Läs mer om Karlstads kommuns hållbarhetsstrategier

Kriterier

Särskilda prioriteringsområden är:

  • integration
  • jämställdhet
  • funktionsnedsattas förutsättningar att delta på lika villkor.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beviljar stöd till verksamhetsutveckling efter särskild prövning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning. Om föreningen inte har en inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna på Karlstads kommun. Det går även att skicka ansökan direkt till någon av fritidskonsulenterna. Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av projektet där aktiviteter och kostnader tydligt framgår.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Återrapporten gör du i den här e-tjänsten.

Tid för ansökan

Föreningar kan söka stöd för verksamhetsutveckling när som helst under året.

Uppdaterad den