Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Extra stöd till förenings- verksamhet för personer med funktionsvariationer

Syftet med ett extra stöd till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer är att kunna stötta föreningar till att erbjuda en bra verksamhet för målgruppen.

Stödet kan användas till kostnader som rör administration, extra ledarresurser, material, resor och logi för målgruppen.

Kriterier

  • Föreningen måste uppfylla kraven för att vara en stödberättigad förening för att kunna söka stödet.
  • Föreningen ska ha ett tydligt fokus på målgruppen.
  • Aktiviteterna för målgruppen ska vara en del av den ordinarie verksamheten.

Ansökan

Kontakta någon av kultur- och fritidsförvaltningens fritidskonsulenter för mer information om ansökningsförfarande samt återrapportering.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Återrapporten gör du i den här e-tjänsten.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den