Stöd till Barn- och ungdomsverksamhet

Nolltaxa

Stödberättigade föreningar hos kultur- och fritidsförvaltningen får subventionerad hyra, så kallad nolltaxa, för träning i de flesta av kommunens lokaler och anläggningar. 

Syftet med stödet är att uppmuntra och underlätta föreningarnas verksamhet i kommunens anläggningar. 

För matcher, arrangemang, träningsläger, utbildningar och liknande utanför ordinarie säsong på konstgräsanläggningar och i Våxnäshallen tar vi ut avgift enligt fastställd prisllista.

Mer information, finns i kultur- och fritidsförvaltningens regelverk för stöd till barn- och ungdomsverksamhet.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den