Stöd till Barn- och ungdomsverksamhet

Stödberättigad förening

Karlstads kommun ger flera olika stöd som syftar till att stimulera barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara stödberättigad förening och hur det går till att bli en stödberättigad förening.

En förening som erhåller stöd hos Karlstads kommun har möjlighet att ta del av den så kallade 0-taxan för träning i kommunens anläggningar. Utöver 0-taxan finns även en rad andra stöd.

I våra riktlinjer kan du kan läsa mer de olika stöden.

Kriterier för att bli stödberättigad

Följande kriterier gäller för att en förening ska kunna bli stödberättigad

 • huvuddelen av den ideella verksamheten ska bedrivas inom Karlstads kommun,
 • verksamheten ska bedrivas i en drogfri miljö,
 • föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla (läs mer om hur du bildar en förening),
 • föreningen ska ha godkända stadgar, ansvarig styrelse och revisorer,
 • föreningen ska ha minst fem godkända sammankomster per termin,
 • föreningen ska hålla årsmöte varje år där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns och skickas in till Karlstads kommun i samband med ansökan om grundstöd,
 • det ska finnas minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år i föreningen, för medlemmar med funktionsnedsättning* finns ingen övre åldersgräns.
 • föreningen ska ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer,
 • föreningen ska skicka in en ansökningsblankett för att bli stödberättigad (blanketten hittar du längre ned på sidan),
 • föreningen ska även vara medlem i en riksorganisation som ger statligt stöd till barn- och ungdomsverksamhet, undantag kan eventuellt göras efter särskild prövning.

Stödberättigade föreningar ska aktivt arbeta för att

 • bidra till en god folkhälsa genom att främja individens psykiska, fysiska eller sociala välbefinnande,
 • jämställdhet genomsyrar såväl organisation som verksamhet,
 • främja integration samt arbeta för en god mångfald inom föreningen,
 • aktivt motverka kränkningar och diskriminering inom föreningen.

Med stödberättigad medlem avses person som

 • fyller lägst 7 år och högst 20 år under innevarande år,
 • betalar en årlig medlemsavgift på minst 50 kronor eller ingår i en familj som betalar en familjeavgift på minst 150 kronor per år,
 • är registrerad i föreningens medlemsförteckning.

Utbildning i föreningslära

Från och med den 1 januari 2017 är det obligatoriskt för alla föreningar som blir registrerade som stödberättigade av kultur-och fritidsförvaltningen inom Karlstads kommun att inom ett år gå en grundläggande utbildning i föreningslära. Utbildningen, som sker vid ett tillfälle och är tre timmar lång, syftar till att ge grundläggande föreningskunskaper.

Mer om utbildningen i föreningslära hittar du här

Blankett för ansökan om att bli stödberättigad förening

För att ansöka om att bli stödberättigad barn- och ungdomsförening i Karlstads kommun behöver du fylla i en blankett.

Blankett för ansökan om att bli stödberättigad barn- och ungdomsförening.

Har du frågor eller funderingar kring att bli stödberättigad förening är du välkommen att ta kontakt med någon av fritidskonsulenterna.


 * Definitionen av funktionsnedsatt i detta regelverk avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning. Det gäller även deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den