Bidrag och stöd

Stöd till kulturverksamhet

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd som du kan söka om du bedriver en förening med kulturverksamhet. Är du enskild kulturarbetare finns fondpengar och projektstöd att söka.

Uppdaterad den