Stöd till kulturverksamhet

Årligt stöd till kulturförening

Stöd till kulturföreningar är ett ekonomiskt stöd till det ideella föreningslivet i Karlstads kommun. Karlstads kommun vill främja föreningslivets mångfald i hela kommunen och genom föreningarna erbjuda alla Karlstadsbor ett brett och varierat kulturutbud.

Vem kan få stöd?

Stödet kan sökas av ideella kulturföreningar inom Karlstads kommun. Föreningen ska bediva kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn med utåtriktade arrangemang och verksamheten ska ha betydelse för kommunens kulturella utbud och utveckling. Blir din förening beviljad årsanslag blir ni automatiskt stödberättigad förening för det aktuella året.  Det innebär bland annat lägre taxa när ni hyr kommunens lokaler.

Läs mer om service till stödberättigade föreningar

Stödet kan inte sökas av privatpersoner, ekonomiska föreningar eller företag. För studieförbund och hembygds- och bygdegård gäller särskilda riktlinjer.

Kriterier

  • Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än föreningens egna medlemmar, den ska genomföras i Karlstads kommun och vara tillgänglig för alla.
  • Verksamheten ska vara av större värde för Karlstads kulturliv och bredda kommunens kulturutbud.

  • Föreningen ska bedriva kulturarrangemang i huvudsak riktade till vuxna.

  • Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder.

Belopp

Ett hundratal föreningar har stöd mellan 1 000 kronor och 300 000 kronor. Storleken på stöden varierar och beror på vilken verksamhet föreningen har.  

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet du planerar framåt, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning från föregående år. För ny förening ska också stadgarna bifogas.Vid stadgeändring skickas de nya stadgarna till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökningsblankett om stöd till kulturförening.dotx

Tid för ansökan

Ansökan om årligt anslag till förening  skickas in en gång om året, senast 1 november och avser nästkommande år. 

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den