Stöd till kulturverksamhet

Projektstöd för medverkan av kulturarbetare

Syftet med projektstödet är att förbättra möjligheterna till arbete för professionella kulturarbetare i Karlstad och samtidigt stärka, bredda och vitalisera Karlstads kulturliv.

Vem kan få stöd?

Du som är professionell kulturarbetare eller förening som avser att arbeta ihop med professionell kulturarbetare kan söka projektstödet. Företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala förvaltningar eller bolag kan inte söka stödet.

Kriterier

 • Kulturarbetare ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet eller motsvarande
 • Projektet ska bidra till kulturarbetarens konstnärliga utveckling
 • Projektet ska bredda och stärka Karlstads kulturliv
 • Förening som söker ska ha sin hemvist i Karlstads kommun
 • Projektet eller produktionen ska genomföras i Karlstads kommun.

Belopp

Stödet utbetalas med 75 procent i förskott och resterande del efter slutredovisning. Kommunen fördelar cirka 480 000 kronor i projektstöd inklusive arbetsstipendier för kulturarbetare under år 2017.

Ansökan

Det här ska ansökan innehålla:

 • beskrivning av kulturarbetarens bakgrund,
 • projektbeskrivning,
 • hur projektet bidrar till konstnärlig utveckling samt stärker, breddar  och vitaliserar Karlstads kulturliv.
 • hur projektet bidrar till kulturarbetarens konstnärliga utveckling
 • hur projektet når andra kulturarbetare och hur det blir tillgängligt för allmänheten.

Ansökan ska undertecknas av såväl kulturarbetaren som eventuell förening.

Ansökan ska göras via den här blanketten

Ansökningsblankett för projektstöd medverkan av kulturarbetare.pdf

Tid för ansökan

Senast 15 februari aktuellt år.

Projekt som har fått stöd år 2018

 • Tove Klang i samarbete med Lina Eriksson och Studiefrämjandet beviljas 80 000 kronor till att slapa och sammanställa dansföreställningen TotalKAOS.
 • Duo Danzeros i samarbete med Linn Eriksson och Maria Phil beviljas 50 000 kronor till färdigställandet av dansföreställningen Typiskt alltså?!

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den