Stöd till kulturverksamhet

Stöd till studieförbund

Studieförbunden är viktiga mötesplatser för kultur och bildning och bidrar till kommunens kulturella utbud.

Vem kan få stöd?

Studieförbund med dokumenterad verksamhet i Karlstad  och vars riksförbund ingår i Folkbildningsrådet kan få kommunalt stöd.

Kriterier

Reglerna för stöd till studieförbunden har fastslagits av kommunfullmäktige och stödet fördelas i enlighet med inlämnat och godkänt statistiskt material.

Belopp

Ett grundstöd på 75 procent av senast genomförda verksamhetsårs stöd utgår till studieförbundens verksamhet årligen. Resterande stöd fördelas enligt verksamhetsandelar som beräknas på antalet studietimmar, deltagare och övrig folkbildnng som anges i de årliga redovisningarna. 

Vad ska ansökan innehålla?

  • Uppgifter om att den information som finns i Folkbildningsrådets statistiktabell 20 E Studietimmar och 20 B Unika deltagare för varje studieförbund stämmer och kan ligga till grund för kommunalt stöd.

  • Material som ska bifogas ansökan är verksamhetsberättelse, ekonomisk berättesle och revisionsberättelde för senast genomfört verksamhetsår.

  • Eventuell verksamhetsplanering för nästkommande år.

Ansökan

Ansökan ska skickas in senast 1 november.

Ansökningsblankett skickas ut till alla studieförbund med verksamhet i Karlstads kommun.

 

Uppdaterad den