Tillfälligt stöd och förlustgaranti

Tips när din förening tänker ordna ett arrangemang

  • Skicka med  en utförlig programbeskrivning i ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen, eftersom värdet av föreningens arrangemang måste kunna vägas mot värdet av arrangemang som andra föreningar vill genomföra. Detta för att vi ska kunna fördela stöden rättivst och att Karlstadsborna erbjuds  ett brett kulturutbud.

  • Försök utnyttja de möjligheter som finns till att söka samarbetspartners och på så sätt få andra stöd till arrangemanget. Ett sätt är att söka en medarrangör, till exempel något av de studieförbund som har verksamhet i Karlstads kommun. Studieförbundet blir då en minst likaberättigad partner i arrangemanget. De praktiska och ekonomiska samarbetsformerna kommer föreningen och studieförbundet överens om från fall till fall.Kontaktuppgifter till studieförbunden hittar du här.
  • Spelas skyddad musik måste föreningen betala STIM-avgift. Mer information finns på stim.se

  • Sociala avgifter på cirka 35 procent får föreningen betala om den medverkande får minst 1 000 kronor i gage/arvode under året från er förening. För musiker/ sångartister förs avdrag på all ersättning med 30 procent. mer information på skatteverket.se

  • Många artister har F-skattsedel, då svarar de själva för sociala avgifter med mera. Men er förening måste ha papper från artisterna att de är F-skatteregistrerade.

  • Om din förening betalar ut reseersättning till artister ska den vara specificerad med antal kilometer i kronor per mil och rimlig. Betalar föreningen besinersättning är ersättning över en viss nivå skattepliktig.

  • Internersättning för administration godkänns inte som stödberättigad kostnad

  •  Karlstads kommun gör stickprov på slutredovisningar för arrangemangen och kontrollerar då bland annat att gällande skattelagstifning följs och att det finns verifikationer/kvitton på alla utgifter.

Uppdaterad den