Bidrag och stöd

Näringsliv och politiska verksamheter

Näringslivsorganisationer, politiska partier (partier som är representerade i kommunfullmäktige) och en del andra föreningar och organisationer får sitt verksamhetsbidrag direkt från kommunstyrelsen.

Det gäller till exempel Brottsofferjouren, Föreningen för Brottsförebyggande Centrum, Karlstads Civilförsvarsförening, Karlstads Lottakår, RFSL Ungdom och Ung företagsamhet.

Kontaktperson
Martin Westerlind, telefon 054-540 10 35
martin.westerlind@karlstad.se

Uppdaterad den